petrol

1 /
sirhot sirhot
itu'de de petrol-doğalgaz müh. adı altında aranmasına ve akabinde çıkartılmasına yönelik mühendislik derslerinin okutulduğu, ne kadar sıvı gözüyle baksak da dünya dengelerini oluşturan halis-mulis katliamlar yaratmış yakıt.
pj7 pj7
80 ile 100 sene içerisinde rezervlerinin biteceği söylenen sıvı hidrokarbon yakıtı.gaz olanı da vardır ve buna da basitçe doğalgaz denir.genel olarak karbon ve hidrojenden oluşur.kimya, ilaç otomobil vb. sektörlerin temel maddesidir.
anglezit anglezit
tarihin başından beri varolan fakat öneminin birinci dünya savaşıyla birlikte anlaşılmasıyla birlikte, petrol rezervlerine sahip olabilmek için sayısız savaş yapılan, ülkelerin politikasını ve ekonomisini belirleyen, zerdüştlük inancının oluşmasındaki yegane neden olarak görülen hidrokarbon türüne verilen isimdir.

içten yanmalı motorun ve dolayısıyla hava, kara ve deniz teknolojilerinin gelişmesine ve bugünlere gelmesine neden olarak görülebilir.

petrol ürülerinin yaygın olarak kullanılmasından dolayı yanmasıyla atmosfere bol miktarda co2 verilmektedir. küresel ısınma ve kyoto protokolü çerçevesinde kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır. bunun içindir ki yeni enerji kaynaklarının ve pazarlarının oluşturulması için araştırmalar yapılmaktadır.
1 /