piç

1 /
azureel azureel
çiftçilerin, ağaçlara zarar veren durumları tanımlamakta kullandığı bir terimdir.

racona göre yukarı doğru büyümesi gereken ağaçlar bazen değişiklik olsun diye gövdenin alçaktaki noktalarından dal çıkarırlar, bu yeni dallar fazla güneş alamayacakları için bitkiye çok fazla enerji harcatırlar ve ağacın boyuna büyümesini engellerler. bunlara piç denir ve mümkün mertebe yontulmaları gerekir. yoksa ağaç güneş göremeyen taze dalları besler haybeye.

piçin ikinci bir tanımı da; ağacın üst yapraklarında biriken asalaklardır. ağaç; yeterince güneş ışığı alamadığı ve ürettiği glikozu alt dallara iletemeden asalaklara kaptırdığı için, ölmeye mahkum olur. bu piçler ağır bir ilaçla (zehirle) ayıklanmadığı sürece asla temizlenemezler.
geçiyordumugrad1m geçiyordumugrad1m
''piçlerin çocukları olmaz.
piçler, aşık oldukları kadınların kendilerini kurtaracaklarını düşünür. oysa hiçbir kadın dünyaya bir piçi kurtarmak için gelmemiştir.
piçlere sır verilebilir. ölümleriyle son bulan sırdaşlıkları vardır.
piçlerin cinsel hayatı düzensizdir.
piçlerin bedenleri ve akılları, diğer insanlarınkilerin aksine nasırlaşmaz. onların nasırlaşan tek yerleri ruhlarıdır.
piçler sadece kendi aşklarına saygı duyarlar. en yakın dostlarının kadınlarına dil ve el uzatabilirler. bu durumda piç tabii ki suçlu, ancak piçlik meşrudur.
piçler düzensiz hayatlarında düzenli olarak içki içerler. belli sayıdaki kadehten sonra sarhoş olup sızarlar. sızdıkları yerin adı huzurdur.
piçlerin babalarıyla olan ilişkileri mezar taşı kadar soğuk, yeni dökülmüş kan kadar sıcaktır.
''piçler insan öldüremedikleri, ağır suçlar işleyemedikleri, korkak ve hain oldukları için yaşadıkları yerleri zorunlu kalmadıkça terk edemezler.
piçin davranış ve tercihlerini sadece bir başka piç kabul edilebilir olarak değerlendirir ve 'neden? ' diye sormaz. 'neden' sorusu piçliği yok eder.
''piçler açtı. piçler kirliydi. ter, toz ve çamur kokuyorlardı. üşüyorlardı. ama gülüyorlardı.''hakan günday.
blind blind
bir de kitap vardı "piç" diye ama yazarını hatırlayamadım. sanırım ingiliz bi kişiydi. ayırca emile ajar'ın bir kitabı da "ben bir orospu çocuğuyum" diye başlar. söz konusu çocuğun adı momo dur.
1 /