plankton

crowkiller crowkiller
ocean tales isimli albumleri ile headbang dergisinden 10 üzerinden 10 alan grup
şarkılarında hiç söz yok
sözsüzlüğün eksikliğini mükemmel enstrüman hakimiyeti ile gideriyorlar
grubu bu açıdan karma to burn a benzettim
bu başlıktaki 24 giriyi daha gör