platon

2 /
tekmeleyen kuş tekmeleyen kuş
kendisi kölelik kurumunu destekleyen birisiydi. ne ironiktir ki düşüncelerini aktarıp da bunları krallığında uygulaması için gittiği syracusa kralı ile araları bozulunca, kral onu atinalıların düşmanı olan spartalıların bir gemisine bindirip memleketine yollamıştır. spartalılar onu yolda köle olarak satmak istemiş ama şansı yaver gidip de onu tanıyan birisi almış ve özgürlüğünü bağışlamıştır. fakat bu ironik olay bile- yani köleliği savunan kişinin köle olma tehlikesini kıl payı atlatması- onun kölelik hakkındaki görüşlerini değiştirmemiştir.
tuygun tuygun
eflatun olarak da bilinir ki böyle bilinmesinin sebebi arap alfabesinin bir azizliğidir. arap alfabesinde olmayan p harfi yerine f harfi kullanır bu araplar. dolayısıyla örneğin pers kelimesi arap alfabesinde fars kelimesine dönüşmüştür. benzer bir şekilde de platon arap alfabesinde fltn şeklinde yazılır. bu da arapça da eflatun'un yazılışıyla aynıdır.
stay away stay away
platon'a göre insan vücudu 3'e ayriliyordu:
baş,göğüs,karın. baş: akil göğüs: istem karın: haz yada arzu.

akıl, bilgeliğe ulaşmaya calışır.
istek, cesaret gösterir.
arzu da insanin ölcülü olmasi icin denetlenir.
platon insan vücudu gibi yaratilmiş bir devlet düşünürdü.
(bkz: sofi nin dünyası)
undeadtr undeadtr
yaşadığı çağda dünyayı sallayan makedonya kralı iskender in hocasıdır kendileri asıl adı platon.olayı aşmış evrensel kişiliklerden.

edit: iskenderin hocası aristoy muş o zaman şöyle diyelim platonda aristonun hocasıdır o halde aynı zamanda iskenderin de hocasıdır.
rafael rafael
"küçük şeylere gereğinden çok önem verenler elinden büyük iş gelmeyenlerdir"

sözüyle "küçük şeyler sevindirir ruhumu" bünyelerinin kafasına balyoz gibi inen filozof.
ayıp etti, iki rekat mutlu olacaktık o da berbat oldu.
yine mutsuz, iğrenç ve bir o kadar da gerçek hayata geri döndük.
gel de filozof olma !
kuklaların yaşamından kuklaların yaşamından
varoluşçuluğun ilk tohumlarını atan filozof. öz mü varoluş mu? sorusuna "öz" cevabını verir. insanın doğasına ya da özüne giderek varlığın tümüne sahip olan iyiliğin bunun sonucu olarak da insan varlığının bütünlüğünün özünü bilmek gerektiğini savunmuştur.
menemene benzeyen picasso tablosu menemene benzeyen picasso tablosu
platon "platonik" kavramını ortaya çıkaran düşünürdür.yani görmediğimiz,duymadığımız bir şeyi sevmek bir nevi platonik bir sevgidir.burada madde değil maddenin ötesi önemlidir.bu nedenle fizikçilerle çatışmıştır.

platon, hocası olan sokrates'in "adalet" kavramını geliştirerek toplumda sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması ve eşitlik ilkesinin olaması gerektiği şeklinde yorumlamıştır.buradan hareketle toplum teorileri geliştirmiştir.

platon'un toplum anlayışında birey toplum üzerinde hiçbir hakka sahip değildir.esas olan toplumdur. yani toplum birey'in üstünde tutulur.bu nedenle platon'un görüşlerinde özel mülkiyetin yeri yoktur,ortaklaşa kullanım söz konusudur."devlet toplumun hayati ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır" der.kadınları ve çocukları toplumun ortak ve kutsal malı sayar.bütün çocuklar bütün büyükleri anneleri ve babaları olarak görecek ve bütün büyükler bütün çocukları kendi çocuğu olarak görecektir.kadınlar ise erkeklerle eşittir ve erkeklerin aldığı eğitimi almalıdırlar.

yöneticilerin para ile ilgilenmemesi gerekir.para ona göre kirleticidir.daha da ileri giderek koruyucu ve kurucu önderlerin hiçbir iş yapmaması ve hiçbir şekilde mal sahibi olmamaları gerekir demiştir.bu durumda yöneticilerin ihtiyaçlarını toplumun finanse etmesi gerekmektedir.

platon görüşleri nedeniyle bazı kesimler tarafından komünizm'in kurucusu olarak gösterilmiştir.platon'un devlet yapısı incelendiği zaman bu tabirin ne kadar asılsız olduğu ortaya çıkıyor.çünkü platon'un devlet anlayışı zaten komünizm'in özüne zıttır.ona göre en iyi yönetim şekli "aristokrasi"dir.aristokrasiye yüklenen anlam burada en iyilerin olmasıdır.
rufio rufio
"tüm felsefe tarihi platon'a düşülmüş dipnottur" nidasıyla anılan, tüm modern felsefe problemlerinin kaynağını oluşturan filozof. epistemolojisi ile ontolojisinin sistematik olarak yan yana gitmesi ve buna ek olarak kurgusunu edebi bir dille yapabilmesi, yazınsal ve düşünsel anlamda onu dünya tarihinin merkezine oturtur (evet bunu 2.400 yıl önce yaparak insan aklının idelere zaman ve mekandan bağımsız olarak ev sahipliği yapabildiği görüşünü deneysel olarak doğrular). dünya platon'suz nasıl bir yer olurdu merak etmekteyim ama böyle bir "what if" senaryosuna gerek var mı onu bilemiyorum.
alpagon alpagon
spkrates'in ağzından çıkan her kelimeyi "devlet" adlı kitaba yazan kişi. ayrıca araplar o'na "eflatun demişler. platon'a neden eflatun denmiş halen anlamış değilim
ahmtoz ahmtoz
devlet adlı kitabında insanlarla tartışırken nasıl onları kıçı üzerine oturttuğunu bol bol anlatan şahsiyet.ayrıca geniş omuzlara sahip,yakışıklı birisiymiş.
theory theory
platon'a göre güzellik anlayışı

1- bedensel güzellik (bedensel güzelliğe duyulur formların sevgisiyle ulaşılır.)
2- moral güzellik ( ruhların sevgisiyle ulaşılır.)
3- entellektüel güzellik (bilmek aşkıyla ulaşılır.)
4- saltık güzellik (saf güzellik, idealar evrenine ulaşabilen.)

platon der ki ''güzel'e ancak doğru yargıyla ulaşabiliriz.''
2 /