polemik

sinefilolog sinefilolog
polemik sözcüğü, fransızca'dan dilimize geçmiş diğer birçok sözcük gibi farklı kullanım alanları kazanmış ve deyim yerindeyse galat-ı meşhurlardan biri olmuş bir yanlışlık içerir.

polemik; siyasi, bilimsel, sanatsal, edebî konulardaki tartışmaları açıklasa da bu tartışmalar sözlü yapılmaz. bir tartışmanın polemik diye nitelendirilebilmesi, bu tartışmanın taraflarının gazete veya dergilerde ya da başka mecralarda yazılı olarak tartışmayı sürdürümelerine bağlıdır. fakat özellikle günümüzde polemiği de diğer birçok sözcük gibi ayaklar altına alıp her gün yapılan gündelik konuşmalar biçimine indirdik. bu bakımdan sözcüğün bu kullanımı hem köken, hem anlam hem de anlatım açısından sorun yaratsa da insanların pek önemesemediği bir durumdur.

türk edebiyatında her daim büyük polemikler olmuştur. muallim naci - recaizade m. ekrem arasında yaşanan "göz için uyak - kulak için uyak" polemiği, edebî yönü açısından taraflaşmaya kadar giden bir tartışmaya ilginç bir örnektir. yine birbirini çeşitli sebeplerden ötürü çekemeyen veya eserlerindeki uygun olmadığını düşündükleri bölümleri eleştiren ve bu sebeple tartışmaya girişen yazarlar olmuştur. bu tartışmalar özellikle cumhuriyet döneminde ideolojik kökenlidir. nazım hikmet -peyami safa tartışmaları ya da orhan veli neslinin önceki dönemlerin tümüyle sanatsallık-gerçeklik bağlamında giriştiği ilginç ve "garip" edebî tartışmalar gibi.
bu başlıktaki 9 giriyi daha gör