polis devleti

1 /
cerceve cerceve
polis'in yunanca şehir, olduğunu hesaba katarsak "şehir devleti" olarak nitelendirilebilir. çook eskilerdeki sur içinde kalan küçücük tıfılcık devletler hep buna örnektir.
gelirsemkal gelirsemkal
devletin aslında verimli sömüremediğin göstergesidir. çünkü zorbalığa ne kadar ihtiyaç duyuluyorsa bir yerde, orada o kadar az meşruluğu vardır devletin. gramci der ki, rule by the consent of the ruled - yani yönetilenin rızasıyla yönetir devlet, zorbalık gücüne gerek kalmaz. burada önemli olan foucault'un "insanlar en etkili olarak kendilerini en özgür hissettiği zaman sömürülür" ilkesini anlamaktır. yani bir yerde polis devleti varsa, demek ki her şey yolunda gitmemektedir yöneten için. umut vardır...
famenoth famenoth
hukuk jargonu açısından değerlendirilecek olduğunda; kamu iktidarını kullananların kendilerini hukuka bağlı saymadıkları, devlet örgütünün hukuk kurallarına göre değil, yöneticilerin keyfi çıkarlarıyla çalıştığı devlet mekanizmasıdır.

polis devletinin karşıtı ise hukuk devletidir.
zincifre zincifre
hükümetin emniyet güçlerin kullanarak yaptığı modern dikdatörüklük. öncelikle rahatlıkla parmağında oynatabileceğin kişileri önemli görevlere getir sonra bu kişilerin emrinde bir ordu oluştur sonrası keyfi gözaltı, işkence, izinsiz dinleme, karşıt sesleri susturma için yapılan birtakım faaliyetler...

(bkz: nineteen eighty four)
yerdemir yerdemir
polis devletinde öncelikle;

1- aynı siyasi ve dünyevi görüşte grup tabana yayılır. (kadrolaşma- hitler,stalini,mussolini)
2- gruba zıt yada farklı fikirdeki memurlar pasif göreve atanır,emekli edilir yada kovulur.(bkz: police state - wikipedia, the free encyclopedia the inhabitants of a police state experience restrictions on their mobility, and on their freedom to express or communicate political or other view... wikipedia )
3- bu siyasi görüşteki polis grubunun toplu hareket etmesi ayarlamaları mikro düzeyde sonuçlanınca hareket kabiliyetleri artması için uygun kanun düzeni ve anayasa hazırlanır.(anayasa değişiklikleri-hitler,stalin)
4- tepkisini duyurmak istiyen kişi kurum yada topluluklardan fikirleri beğenilmeyenler bu elde edilmiş polis grubu ve yasalar ile pasifize edilir. (halkı sindirme - a policy which dictates that no attempts will be made to generate media/public interest in an issue or activity. however, when the passive policy is in effect, authorities must be prepared to respond to media queries about the issue or activity, or to make brief statements to avoid confusion, speculation, misunderstanding or false information that may prevail if media sources go unanswered. see also active public information policy.
dictionary of military and associated terms. us department of defense 2005.)
5- korku devleti yaratılıp politikacı,mafya,devlet yada güç her kimse,kimdeyse onun istediklerine boyun eğilmesi amacı ile halk sindirilir.( 1. dünya savaşı sonrası abd,italya mafyası,mao,stalin,hitler)
6-aydınlar toplanır ve yargılanır,suçlu suçsuz olması fark etmez,ölmeleri yada ölmemeleri de,sadece konuşamamaları yeterlidir. (stalin,mao)
7- ülke şahıs çıkarları yada grup çıkarları doğrultusunda katı rejim ile baskı altında tutulup,iktidardaki kuvvet tarafından pay edilir.bu paylaşım yine başa musallat edilenleri demokrasi ile yeneceğiz havası verilerek kendi zehirini yarat kendi panzehirini ver stratejisi ile yapılır.(90 sonrası irak,afganistan)
8- polis asker vb silahlı kurumlar daha sonra yerlerine iktidardaki asıl gücün tayin edeceği bir güvenlik gücü (nato,bm yada özel güv. şirketleri) ile yeniden yapılandırılır.
(90 sonrası irak,afganistan)
9- bunları yapmak için önce elit kademede iktidar yakını zenginler yaratılır,medyada demokrasi çığlıkları ve milliyetçi hava estirilir.
(stalin,mussolini,mao)
10- kesin olmayan yada kaynağı belirsiz haberler gerçek gibi yansıtılır,ekonomik kriz,işsizlik,haksızlık gibi konular sümen altı edilir. (1900 lerde rusya,abd,çin)
polis devleti tanımı nedir;
"bu kurama göre hükümdar devlet adına yetkilerini kullanırken yalnızca tanrı'ya ve vicdanına karşı sorumluluk taşır. hükümdarın emirlerini uygulayan memurlar da halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı değildir. hükümdarın emirleri birer hukuk kuralı sayılır; halkın kayıtsız şartsız bunlara uyması gerekir."

polis devlet tanımı ile yukarıdaki tanımlardan son 10 senede burada türkiye'de olmakta olan yada olması olası olan 1 tane bile sayılabilindiğinde benzer hikaye başımıza bu vesilelerle gelecek olandır.
legummagister legummagister
anayasa hukuku anlamında "devletin ve dolayısıyla idarenin, eylem ve işlemleri dolayısıyla yargı denetimine tabi olmadığı" devlet modelidir..
yaşamakağrısı yaşamakağrısı
ordu devleti olan türkiye cumhuriyetinin şimdilik militarizme karşı hükümet tarafından kurulan devlet modeli. şehirlerde polis egemen olacak köylerde jandarma. zannedildiği gibi hukuk çiğnenmemektedir, ilçelerdeki savcılar ve hakimler emniyet müdürünün amiridir, savcı ve hakim ne derse o olur bu sistemde.
yaşamakağrısı yaşamakağrısı
esasında polis teşkilatı devletin pençeleridir, herhangi bir anarşizme iç karışıklığa karşı çevik kuvvet harekata geçirilir, asker gibi postal ve tüfeklerle değil, cop, gaz bombası, tazyikli su provakatörler için kullanılır, polis kimseye ateş edemez, silahını kullanamaz.
1 /