posta okuyan fil

günah duygusu gibi bir şey günah duygusu gibi bir şey
seksen sonrası ürünüdür kendisi, bilgiden yoksun bir yapıya sahip olduğu için iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırdetmesini bilmez. tüm cehaletiyle yanlışa ve kötüye yönelir. aleladedir. gerçek geleneğinden koparılmış, lumpen ve zararlı yapay geleneklerden oluşan bir setle kendini uygarlıktan soyutlamıştır.

var olmalıdır, çünkü: batılı kapitalist köpeklere para kazandırmalıdır.