pozitif bilimler

gelirsemkal gelirsemkal
19. yüzyıldan kalma bir terim. bu bilimlerde inancın yerini akılcılığın, düşüncenin yerini ise gözlemin aldığı varsayılır. 5 duyumuzla yapacağımız gözlemlerle, deneylerle ve akılci - rasyonel araştırmalar ile bilimin peşinde koşmaktır pozitif bilimler, matematik, tıp gibi.