pozitivizm

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
invisibleruh
gerçek bilginin tek kaynağının doğa bilimleri(`ampirik bilimler) olduğunu söyleyen ve felsefi incelemenin bilme değerini reddeden eğilim.
fempusay
teoloji ve metafizik'i gözlem deney ve deneye temelli bilimsel yaklaşımlar izlemek yoluyla reddetmeye dayanan bir akımdır. şu ahvalde 3 türünden söz etmek mümkün görünmektedir. 1-mantıksal pozitivizm, 2.deneysel pozitivizm, 3. sosyolojik pozitivizm. auguste comte kurucusudur.
jugador
felsefede olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi türü olduğu görüşünü öne süren felsefi akım.olguculuğun en temel özelliğiyse,geleneksel felsefe görüşlerini,olumsuz bir anlam yüküyle "metafizik" olarak niteleyerek karşı çıkmasıdır.bu akımı temsil eden en önemli isim kuşkusuz auguste comte'dur.

comte'a göre insanlık tarihinin üç aşamalı zihinsel gelişiminde,her aşama bir öncekine göre daha ileri ve gelişmiştir.insanlık başlangıçta açıklamaların doğaötesi güçlere göre yapıldığı dinsel bir aşamadadır.bunu izleyen ikinci aşama metafizik aşama olup,açıklamalar gene olgulardan uzak bazı kavramlara dayandırılır.üçüncü aşamada ise insanlar doğru bilginin gerektirdiği gibi, açıklamak istedikleri olguları gene bu olgulardan elde ettikleri verilere dayandırmayı öğrenirler;işte bu sonuncusu pozitif aşamadır.comte bu süreci bir insanın çocukluktan yetişkiniiğe geçiş aşamalarına benzetir.
sinefilolog
olumlu (pozitif) olduğu için karşıtı olan tüm düşünce ve yaklaşımları reddedebilir. bu bakımdan kanaatimce negativizm diye karşıtlarının toplandığı bir bilimsel alan kurulmalıdır.
mor kulaklı mavi kurbağa
pozitivizm bilimi esas alan bir görüştür. bilimlerde deney ve gözlem yoluyla belirli olguların varlığı saptanır. sonrasında bu olgular arasındaki neden sonuç ilişkileri açıklanır. bu durumda pozitivizmde deney, gözlem ve nedensellik olguları söz konusudur.

pozitivizmin kurucusu auguste comte'tur. comte, pozitivizmi izah ederken üç hal yasası'ndan söz eder. comte'a göre insan zihninin olayları algılaması üç aşamadan geçmiştir. sahip olduğumuz zihniyetin evrimi aynı zamanda uygarlığın da evrimini gösterir. "üç hal yasası" olarak adlandırılan bu üç dönem şunlardır:

- teolojik dönem
- metafizik dönem
- pozitif dönem

giriyi daha okunabilir kılmak ve uzatmamak adına dönemleri ayrıntılı olarak anlatmayacağım.
(bkz: üç hal yasası )
ancak, comte'a göre üç hal yasası tarihsel zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. pozitif dönem 19. yüzyıl itibariyle geçilmiş olan dönemdir. bu dönemde sadece bilimsel yöntem esas alınmış, bilgi üretmek amacıyla sadece bilime başvurulmuştur. bu dönemin diğer iki dönemden farkı budur.

üç hal yasası zorunlu bir süreçtir ve yaşandığında geri dönüşü yoktur. comte'un bu teorisi pozitivizmi açıklamaktadır. ancak bu noktadan sonra geleceğe dair başka şeyler de söyler ki bunlar pozitivizmin aşırı uç noktalarıdır. şöyle açıklayalım:

comte'a göre bu aşamalar zorunlu olarak yaşanacaktır ve pozitif dönem yaygınlaşacaktır. gelecekte bilim üzerine temellenen "pozitif uygarlık" inşaa edilecektir ve biz, tüm hayatımızı bilime uygun olarak sürdüreceğiz. bilim sadece olguları açıklamayacaktır; bize nasıl davranacağımızı da gösterecektir. işte bu aşamada bilimsel temelli ahlak karşımıza çıkar. bilim ahlakı üretecek ve bilim adamları da bunu insanlar arasında yaygınlaştıracaktır. bu ahlakı öngören; teolojik olmayan, tanrısı olmayan yeni bir insanlık dini de -pozitif din- ortaya çıkacaktır.

bu şekilde bilim adamları tarafından üretilen ve yaygınlaştırılacak olan pozitif ahlak, pozitif uygarlığın da ortaya çıkacağını öngörür. ancak bu düşünce şiddetli eleştirilere maruz kalmıştır. geleceğe dair deney ve gözlemlerin bugünden yapılamayacağı bunlardan biridir. diğer bir eleştiri ise; yeni bir insanlık dininden söz etmesi sebebiyle işin içine teolojiyi katmasıdır. oysa comte, üç hal yasası'nda teolojinin geçmiş dönemde kaldığını söyler. işte bu aşamada kendisiyle çelişmektedir.

bu teori 19. yüzyıl başında ortaya atılmıştır. aradan geçen yıllar içinde teorideki gibi böylesine mükemmel bir uygarlık, yeni ahlak anlayışı ve din ortaya çıkmamıştır. teori doğrulanmamıştır.
meyzen
brezilyalı elitlerin dini olmuş akım. zira brezilya devlet politikaları uzun süre pozitivizme dayanmıştır: göçmenlerin entegrasyonu, yerlilerle ilişkiler, vb.
öyle ki bu ülkede sosyologsanız (ve pozitivistseniz tabii) yönetimin en üst kademelerine kolayca çıkabilirsiniz. zira sosyologluktan daha büyük bi prestij kaynağı yoktur.
[serbest çağrışıyor durduramıyorum: (bkz: toplum mühendisliği)]

edit: bir din olarak pozitivizm için (bkz: religion de l humanite)
1