pravda

kisil kisil
bolşevikler'in rus çarlığı topraklarında ete kemiğe büründüğü dönemin merkezi yayın organıdır. bu gazete çeşitli adlarla, emeğin gerçeği, işçi gazetesi, işçi gerçeği gibi, 1912'den itibaren çıkartılmaya başlanmış ve bir süre sonra günlük bir biçimde basılmıştır. pravda'nın basılması, dağıtılması ve tüketilmesinde özellikle st.petersburg'lu metal işçileri önemli rol oynamıştır. zaten bu dönemle devrimin gerçekleştiği 1917'de bolşevikler- troçki'nin de etkisiyle- iki büyük sovyet olan petersburg ve moskova'da yönetime el koymuşlardır.

bu gazetenin her bir kopyası işçiler tarafından elden ele okunmakta veya duvarlara gizlice asılarak paramparça oluncaya kadar okunmaktaydı.
bu başlıktaki 14 giriyi daha gör