prekarya

zamanın külleri zamanın külleri
geçici, güvencesi olmayan koşullarda çalışanların genel adı. (mesela kasiyerler, garsonlar, kargo elemanları, pizza dağıtıcıları, bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları gibi...)

neoliberalizmin ürettiği yeni işgücü de diyebiliriz prekaryaya. herhangi bi fabrikadaki kollektif çalışma koşullarının aksine bu yeni postmodern sınıf, örgütsüz, dağınık, birbiriyle bağı koparılmış yalnız insanlar topluluğundan oluşur.
evk evk
özetle düzenli çalışma süresine iye güzel bi iş için yaşamlarının erken döneminde emenip sonrasında çoğunluğu özellikle niteliğine uygun seviyede bulunmayan işlerde tıkılı kalan insan topluluğu. dolayısıyla şimdiki durumlarının geçiciliğine kanmış ve içinde bulundukları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için de çalamayan çalışan kesim. değişime ilişkin böyle bi istemleri yok, çünkü gelecekte kendilerini orada çalışan işçi diye görmüyorlar. olaylara bireysel yaklaşıp, diğerlerinin başarısız girişimlerini, gerçekleşmeyen imgelerini düzenden değil, onlardan, ötekilerden kaynaklı bi sorun gibi yorumluyorlar.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
"güvencesizlik, zamanın ve mekanın parçalanmasıdır"

"artık hepimiz prekaryayız" diyor siyaset bilimci ve i̇stanbul politik araştırmalar i̇nsani ve toplumsal kalkınma programı direktörü alphan telek. türkçeye güvencesizler olarak tercüme edebileceğimiz bu yeni toplumsal sınıf, her an işini kaybetme riski, farklı işlerde çalışmak zorunda olma, iyi bir eğitimin artık iyi bir iş ve iyi bir hayat standardının güvencesi vermemesi gibi sorunlarla, belirsizlik ve geleceksizlik ile boğuşuyor, yalnızlık hissediyor. pandemiden de çok derin etkilenen prekaryalar aslında her yerde."

salom.com.tr

ek:

tedirginlik çağı - evren balta (giriş kısmı + 4. ve 5. bölümler)

iletisim.com.tr

karakter aşınması - richard sennett

www.ayrintiyayinlari.com.tr

yeni kapitalizmin kültürü - richard sennett

www.ayrintiyayinlari.com.tr