printf

pupa pupa
scanf komutu ile değişkene aktarılan veriyi yazdırma komutu.örnek:
{
int a,b,c;
printf("sayı gir allahsız");
scanf("%d",&a)*
printf("başka bir sayı gir allahsız");
scanf("%d",&b)*
c=a+b;
printf("toplam=",c)
}
hebehöbe hebehöbe
gençliğinizin verdiği çömezlik ile, öğrendiğinizde artık bill gates'in koltuğuna oturacağınıza inandıran yazdırma fonksiyonu.