promosyon

bo bo
esas olarak bir firmanın hesaplarına uymayacak şekilde elinde kalmış malları ederinin altında satışa sunmasıdır fakat günümüzde malın elinde kalmasına gerek kalmadan firmanın o malı ya bir başka malla ya da tek başına ederinin altında değil, ederinin üzerinde fakat daha az bir karla satışa sunmasıdır. bunun yapılış amacı genel bir tabirle sürümden kazanmak, literatürde ise ölçek ekonomisine geçmek olarak tanımlanır. bu ürünü satan firma bu maldan daha çok alarak kendisine mal olacak fiyatı azaltmış ve kar marjını artırmıştır. bununla birlikte kar majının ufak bir kısmından vazgeçen firma malın satış fiyatını düşürür ve satış miktarı fazlalaşan firma daha fazla kar eder
iki malın beraber satılarak promosyon yapılması ise şöyle açıklanabilir: her ürünün belirli bir sabit maliyeti vardır, bu maliyet malın satış fiyatına yansıtılır. işte burada iki farklı ürünün sabit maliyetleri birbirinden farklı olacağından birinin sabit maliyeti diğerininkiyle dengelenir ve bu mallar birlikte paketlenip satılır. aslında fiyatta büyük bir değişme yoktur ama insanların gözüne çarpan ve onların algıladığı bu malı bu fiyata alamam olmuştur. bu yüzden de o mallar çok satar.
diğer bir tür ise malın talep edilmesine bakarak yapılan promosyondur; elinizde bir "a" malı olduğunu düşünün, bu mala piyasanın ihtiyacı var ve dolayısıyla talep çok fazla; bir de "b" malınız olsun bu mal ise piyasa tarafından rağbet görmüyor ve talebi çok az ve siz elinizden "b" malını çıkarmak istiyrosunuz,bunun için iki malı aynı pakete koyup satıyorsunuz buradaki promosyon ise "a" malının çekiciliğiyle onun kar marjından hafif bir eksiltme yaparak "b" malını da satıyorsunuz hatta ikisini ayrı satsasınız bu kadar fazla kar edemezsiniz çünkü ikisinden de yüksek miktarda satmak isteseniz ikisinin de kar marjından küçük de olsa feragat etmeniz gerekecektir, oysaki ikisini beraber sattığınızda sadece birinden ufak çapta feragat etmiş olursunuz.