psikoloji

whisper whisper
psikolojiye dair ilk izler başta aristo olmak üzere eski yunan filozoflarının yaşamın doğasına dair bıraktıkları yazılara dayanıyor.
aristo'nun psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim yunanca'ya zihin anlamında kazandırılıyor. psikoloji kavramı ise, "psiko" terimiyle, yunanca'da bilim anlamına gelen "loji" teriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. yani zihin bilim.
bugün ise, psikoloji davranış ve zihinsel işleyişlerin bilimi olarak tanımlanıyor.
bu başlıktaki 113 giriyi daha gör