rahman suresi

1 /
chaconne chaconne
rahman:

1 - rahmân (çok merhametli olan allah)

2 - kurân'ı öğretti.

3 - insanı yarattı.

4 - ona beyanı öğretti.

5 - güneş de ay da bir hesab iledir.

6 - bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

7 - göğü yükseltti ve mizanı koydu.

8 - sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

9 -tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

10 - (allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

11 - orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12 - yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14 - allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

15 - cinleri de hâlis ateşten yarattı.

16 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17 - (o) iki doğunun ve iki batının rabbidir.

18 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19 - (acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

20 - fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22 - ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24 - denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

25 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26 - yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

27 - yalnız celâl ve ikram sahibi rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

28 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29 - göklerde ve yerde bulunanlar, o'ndan isterler. o, her gün yeni bir iştedir.

30 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31 - ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

32 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33 - ey cin ve insan toplulukları! göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

34 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35 - üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

36 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

37 - gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...

38- şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39 - işte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

40 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41 - suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

42 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43 - işte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44 - onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46 - rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

47 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48 - ikisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

49 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50 - ikisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

51 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52 - ikisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

53 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54 - astarları atlastan yataklara yaslanırlar. iki cennetin de devşirmesi yakındır.

55 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56 - oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

57 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58 - sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

59 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60 - iyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62 - bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

63 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64 - (bu cennetler) yemyeşildirler.

65 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66 - ikisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

67 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68 - ikisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

69 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70 - içlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

71 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72 - çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

73 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74 - bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

75 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76 - yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77 - şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78 - büyüklük ve ikram sahibi rabbinin adı ne yücedir!

(elmalılı muhammed hamdi yazır meali)
moroccansipahi moroccansipahi
"...artık gök yarılıp da kırmızı sahtiyan gibi bir gül olduğu zaman/rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan/...mücrimler simalarından tanınır da yakalanır perçemleriyle ayaklarından/şimdi rabbinizin hangi nimetlerini sayarsınız yalan..."

okuduğum bir kitapta * böylesi bir çevirisine de denk geldim. ben, nimetlerini değil bizzat kendisini yalan saymaya teşne bir durumda olsam dahi, bu sure bambaşka.

çözemedim gitti.
dünyarüyaiçinderüyadır dünyarüyaiçinderüyadır
bu sureyi annemin kuzeni bir okuyor, ulan zaten hayatımız kaymış yakınımızı kaybetmişiz. o sesle o makamla okuyup hepimizin üzerine toprak atmanın ne lüzumu var?
bu kadın yaratıldıysa bu sureyi okumak için yaratılmıştır diyorum sadece.
rabbin nimetlerinden bahsedilir ama insanı bir ürperti alır, bir utanç falan ya da bir bana oluyor bilmiyorum.
kütük prens es kütük prens es
"şimdi rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" bir kere okumakla yetinmeyip birkaç kere okuduğum, her okuyuşumda ayrı bir hisse kapıldığım kuran ın birbirinden güzel surelerinden biridir benim için
1 /