rasyonalizm

asosyal demokrat asosyal demokrat
bilginin kaynağının yalnızca akıl olduğunu kabul eden felsefedir. ampirizmin tersine, bazı bilgilerin tecrübeden bağımsız olduğunu ve yalnızca mantık ile bilindiğini iddia eder. ayrıca bu akım, bilgiye götüren yolun dogmalar değil, akıl ve mantık olduğunu savunur.
supo supo
doğruluğun ve gerçekliğin ölçüsünü zihinde bulan, bilginin düşünceden doğdunu ve ancak bu bilginin zorunlu, mutlak, değişmez ve genel-geçer olduğunu iddia eden felsefi görüş.
ocean rain ocean rain
akılcılık olarak da bilinen bu felsefi görüşe göre dünya bilgisinin akıldan türetildiği kabul edilir, algılama ya da deneyimlerden değil.
kiya kiya
rasyonel düşünme biçimini içselleştirmek, soğuk düşünme yeteneği kazanmaktır bence. zihninde var olan ilkelerle kalıntıları ayırabilmek, dışardan-içerden toplandığın uyarıcılardan gelenle kendinde olanı en adil koşulda bir araya getirip yeni düşünme düzenekleri oluşturabilmek ve mümkün mertebe bu süreçte kendi kişiliğinin dağıtıcı yani duygusal boyutundan uzak tutmaktır.

örneğin herhangi bir eğitim insanlara verilirken, öncelikli hedef o alana uygun akıl yürütme yeteneğini, rasyonel düşünme kabiliyetini geliştirmektir.
nizamulmulk nizamulmulk
rasyonalizm ve psikoloji ortak paydalar dahilinde incelendiğinde platon ve kantın us'un hareketleri yönlendirmesi savıyla freudun bilinçdışının id/ego/super-egonun davranışlara etkisi yakınlık gösterir, incelenmesi ilk olarak kendime ardından siz okurlara önerilir
pencere önü kaktüsü pencere önü kaktüsü
herkeste eşit ve değişmez, akli ve mantıki ilkelerin doğuştan bulunduğunu, onların tecrübeden müstakil olduğunu böylece bir takım apriori ve apaçık hakikatlerin varlığını kabul eden felsefi görüş. türleri:
-sokrates rasyonalizmi(sokrates-eflatun-aristo)
-descartes rasyonalizmi(malebranche-leibniz)
-kant rasyonalizmi(bilginin maddesi-bilginin şekilleri)
-hegel rasyonalizmi