razdar

clitor eastwood clitor eastwood
tam yazılışı râz-dâr olmakunan beraber, râzdâr olarak da yazılabilen,
farsça "sır tutan, sırdaş" anlamına gelen kelime.

fuzûlî beyciğim, beng ü bâde adlı eserinin 234. beytinde şöyne der:
(bu beyitin olduğu bölümde esrar, bozayı fırçalar, öfkeyle sağlam kayar)

"sen nesen kim senünle yâr olalar
gizli işlerde râz-dâr olalar"

(sen kim köpek de seninle dost olsunlar,
tenhâlarda menhâlarda sırdaş olsunlar.)

osmanlıca basit düzey denilebilecek şekilde hat okuyabilenler, dresden nüshasının şu güzel çiçekli-cicişli tezhip ve hatlı yazısından da beyiti okuyabilir.