rekabet kurulu

düzen ve kargaşa düzen ve kargaşa
rekabet kurumunun alacağı kararların belirlendiği kuruldur.

görev ve yetkileri şöyle:

4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunda yasaklanan faaliyetler ve hukukî işlemler hakkında, başvuru üzerine veya resen inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu kanunda düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp bundan sorumlu olanlara idarî para cezaları uygulamak,

ilgililerin muafiyet ve menfî tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan anlaşmalara muafiyet ve menfî tespit belgesi vermek,

verilen muafiyet kararları ve menfî tespit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli takip ederek, bu piyasalarda ya da tarafların durumlarında değişiklikler tespit edilmesi halinde ilgililerin başvurularını yeniden değerlendirmek,

birleşme ve devralmalara izin vermek,
kurul ikinci başkanını seçmek,
bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak tebliğler çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

rekabet hukuku ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler konusunda doğrudan veya bakanlığın talebi üzerine görüş bildirmek,

rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve kararlarla ilgili olarak diğer ülkelerin mevzuat, uygulama, politika ve tedbirlerini izlemek,

kurumun personel politikalarını saptamak, uygulamasını izlemek personelin atama işlemlerini yapmak, başkanlıkça hazırlanan kurumun yıllık bütçesi, gelir gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek,

boşalan kurul üyelikleri için kurumca gösterilecek adayları belirlemek,

yılda bir, çalışmaları ve görev alanlarındaki durum ve gelişmelerle ilgili bir rapor yayınlamak,

menkul ve gayrimenkul eşya ve demirbaş alımı gibi satınalma, satma, kiralama konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak,

kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkında her türlü işleme karar vermek,

kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
tekil kişilik tekil kişilik
bu kurul ve organı olduğu kurum, özellikle bazı piyasalarda yapılan gizli anlaşmalarla oligopol oluşturan bir kaç büyük ticari oyuncunun piyasaya acımasızca hükmetmesine engel olmaktadırlar.
bakmayın siz adının anlaşılmazlığına aslında lazım olan iyi bir şey.