roma imparatorluğu

1 /
all of nothing all of nothing
gladyatör savaşlarının yapıldığı,hristiyanlığı kabul ederek dünyanın şeklini değiştirmiş, dünyada ki gelmiş geçmiş en büyük devletlerden biridir.
stocky2001 stocky2001
tarihte gayrı resmi olarak 3 tane olmuş imparatorluk.
biri bildiğimiz roma imparatorluğu
diğeri 19yy'dan sonra adına bizans denilen ama halbuki gerçekte doğu roma olan imparatorluk
sonuncusu da osmanlı imparatorluğu.
(bkz: ilber ortaylı)
azwepsa azwepsa
ikiye bölünerek doğu ve batı gibi iki kavramı hayatımıza sokmuş devlettir.
ayrıca bütünü türkler yüzünde bölünmüş, doğusunu da türkler tarihten silmiştir. türklerin barbar yakıştırmasının kaynağına buyrun.
emma emma
latinceyi ana dil olarak kullanan,çok uluslu devlet.köleler,askerler,köylüler,rahipler ve soylular olmak üzere beş sosyal sınıf vardır.bazı kişiler roma imparatorluğu'nu cumhuriyet olarak nitelendirirler.din inanışındaki serbestlik ve çok uluslu yapısına bakılarak böyle düşünülebilinir,ancak varolan kölelik bu kanıyı hasara ugratır kanımca.ayrıca;mimarisi,askeri düzeni ve hukuk kuralları ile devlet oldugunu kanıtlamaya çalışmiştır.
cerceve cerceve
harbi harbi imparatorlukmuş zamanında bunlar. devletin ne resmi dini ne de resmi bir ırkı varmış. devletler ve dinlerüstü bir yapıdaymış yani adamlar. tabi hıristiyanlık çıkmış bir süre sonra mertlik bozulmuş.
azwepsa azwepsa
roma şehrinden başlayarak eski dünyanın her köşesine yollar döşemişlerdir. her yol romaya çıkmaz, her yol romadan çıkar...
tuygun tuygun
teknolojiyi iyi kullanmış ve bu sayede sağlam adımlarla ve sistemli büyümüş bir devlettir. büyümesi sırasında cumhuriyet sistemini benimseyerek monarşinin en zayıf tarafı olan kötü evlat olayından zarar görmemiştir. meşhur caesar efendinin yeğeni agustus octavius imparatorluğunu ilan ederek cumhuriyete son vermiş roma'yı bir imparatorluk haline getirmiştir.
1 /