roma imparatorluğu

2 /
whentheclockstrikesmidniteimontheprowloflove whentheclockstrikesmidniteimontheprowloflove
romus ve romulus isimli iki kardeşin kurduğu rivayet edilen ve ilginç bir şekilde türklerle akrabalığı bulunduğu yönünde kanıtlar bulunan etrüsklerden etkilenmiş imparatorluk.efsaneye göre romus ve romulus kardeşler bir dişi kurt tarafından emzirilmiştir.(ki bu da türk ve moğol efsanelerinde aynen vuku bulan bir hadisedir)

not: sadece okuduklarımı yazdım, dünya milletlerinin tümü türk'tür/değilse de olmalıdır gibi bir görüşüm yoktur.
mihman mihman
hristiyanlıktan önce inanış biçimi tamamen yararcı olan bir halka sahip büyük imparatorluk. tarımın gelişmeye başladığı dönemlerde belirginleşen inanç sistemi tarlayı ve "çiftçiyi koruyan tanrı" kültü üzerine kuruludur.

ekinin ekilmesi tanrısı, filizlenme tanrısı,boy verme tanrısı cart tanrısı curt tanrısıyla doludur dinleri. en üst üç tanrı ise yıldırım gök ve yağmurdur.

sonraki dönemlerde özellikle ticaretin gelişmesinin de etkisiyle (başta yunanistandan olmak üzere) tanrı ithal edilmiş hatta ilk üç'e yerleşmişlerdir. tarım tanrılarının yerini de sicilyadan ithal tanrılar almıştır zira tüm buğdayı sicilyadan satın alırlar.
caesarius caesarius
avrupa toprakları üzerinde kurulmuş tarihin en büyük ve en kalıcı devletidir. milattan önce 200 yıllarında "dünya devleti" olacak güce erişen roma, klasik latin kökenli karakterini milattan sonra 600 yıllarına kadar korumuştur. sonraki dönemler başka milletlerin bu mirası devralıp yaşatmasından ibarettir. batı uygarlığı denilen o çok süslü medeniyetin temelini oluşturur, kapitalizm belasını dünyaya ilk musallat eden, hristiyanlığı devlet dini yapan ilk devlet olarak bu dini dünyanın en "güçlü(!)" dini yapan, pek çok antik avrupa medeniyetini asimile ederek unutturan bir devlettir. ancak şu da inkar edilemez ki, dünyanın gördüğü en sağlam devlet teşkilatlanmasının ve dünyanın ilk profesyonel ordu teşkilatının örneklerini vererek dünya tarihine büyük hizmetlerde bulunmuştur...
invincible invincible
ilk düzenli ordu düzeni, lejyonlar, savaş sanatları, hukuk, yapı & inşaat vb. hususlarda dünyanın ilk en ileri gücü ve barbarlıklar yapsada yazılı yasalara sahip uygar devletidir. hatta ilk süpergüç denilebilir.
ketboğa ketboğa
uzun uzun saymak yerine insanlık medeniyetinin iskeletinin yarısının sahini olan, latin imparatorluğu. torunları italyanlar, rumenler ve her ne kadar arap ve berberiler ile ciddi anlamda melezleşse de ispanyollar ve portekizlilerdir.

attila'nın, hanibal'ın yıkamadığı bu devleti çok ilginç hiçbir savaş teknolojisi, stratejisi olmayan barbar germen kabileleri yıkmıştır. çünkü roma imparatorluğu belirli bir yerden sonra rakipsiz kalmış ve sporla sanatla ilgilenmeye başlamış hatta bunu yaşam şekli olarak benimsemiş, böylelikle milli duyguları törpülenmiş, zaman geçince savaş kabiliyetleri de azalmış ve en sonunda barbarlar gelip koca medeniyeti çatur çutur çatlatmıştır. işte sanatı ve sporu abartmanın, işte hümanizmin zararları.

ayrıca dünya tarihinin en büyük üç imparatorluğundan biridir.
(bkz: abbasiler)
(bkz: osmanlılar)
geber marla singer geber marla singer
m.ö. bir zamanda "cumhuriyet" olarak kurulması ile aklımı başımdan alan imparatorluk. belki teknoloji olarak yazılı tarihin bildiği en ileri uygarlık olabiliriz, ama sanat ve mimari bakımından roma bizden kat ve kat ilerideydi. dedikleri gibidir; şayet, iyi bir roman, kötü karakteri ne kadar iyiyse o kadar başarılı sayılır diyorsak, roma bu konuda yazılmış en iyi romandır. osmanlı'yı roma'nın devamı olarak görmekse.. adama götüyle gülerler diyorum. illa karşılaştırmak gerekiyorsa, 300 yılda parçalaya parçalaya bitiremediler denilirken övülmeye çalışılan osmanlı, roma'nın kötü bir taklidi dahi olamaz.
nickiburayamiyaziyoruz nickiburayamiyaziyoruz
mimari ve sanat açısından bırakın günümüz türkiye'sini günümz dünyasını bile geride bırakan uygarlıktır. büyük başarısının arkasında zalim imparator ve komutanlarının olduğunu söylemek yanlış olmaz kanımca.
love pıkanayar love pıkanayar
sloganı spqr yani senato ve roma halkı. sonradan her ne kadar imparatorluk olsa bile en güzel cumhuriyet örneklerinden birisidir. mesela julius caesar cumhuriyet döneminde ülkeyi imparator gibi yönettiği için bir diktatör kabul edilir. ordu da siyasete karışmazdı cumhuriyet döneminde. caesar dönemi hariç. bu romanın ülkemizden daha demokratik olduğunu gösterir. yinede yaşasın türk demokrasisi tabi.
2 /