roma mitolojisi

zeus zeus
başlangıçta romalıların, yunanlılarda olduğu gibi ayrıntıyla düşünülmüş, tanrı aileleri ve grupları yoktu..doğadaki ve evlerin içindeki her şey de yaşayan kutsal ruhlara inanırlardı..örneğin tarımın her evresini yöneten ayrı bir kutsal ruh vardı..biri toprağın sürülmesinden, diğeri ekiminden, bir başkası ise hasatından sorumlu idi..her evdeki ocağı ve sahanlığı bir ruh korurdu..
zeus zeus
romalılar yunanlarla karşılaşıp, yunan tanrıları ile ilgili ilginç efsane ve mitleri öğrendikten sonra kendi kutsal ruhları ile bazı yunan tanrıları arasında benzerlik kurdular..sonunda romalılar da tanrılara insan özellikleri verdiler..yunan tanrıları ile ilgili birçok öyküyü kendilerine mal ettiler..
regulus regulus
pek bir numarası yoktur. çoğunluk olarak copy-paste kasmışlar yunanlılardan. icat ettikleri isimlerin günümüze katkısı sadece astronomi alanında olmuştur.
selia selia
yunan mitolojisindeki tanrıların adlarını değiştirerek kopyalamalarından ibarettir. ama arada az da olsa yeni ilahlar da yok değildir.