roma mitolojisi tanrıları

libitina libitina
roma mitolojisi tanrılarından bazıları şunlardır:

aequitas :
roma mitolojisinde adil işlerin ve anlaşmaların tanrısı.

concus :
eski roma tanrılarından biri. gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.

dius fidus :
ant ve yemin tanrısı. sabine kökenli bir tanrıydı.

eventus bonus(bonus eventus) :
'iyi akşamlar'. iş yaşamında başarı tanrısı. ayrıca hasat tanrısı olarak da bilinir. heykeli roma'da, jupiter tapınağının yanında konulmuştur.

genius :
roma tanrısı. bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. her insanın kendine ait bir genius'u olduğuna inanılırdı.

grazia'lar (graces) :
letafet perilerinin roma mitolojisindeki isimleri. yunan mitolojisinde kharit'ler olarak geçerler. doğadaki güzellik ve neşe insanların da, tanrıların da kalplerinde duygukları, güzellik hayranlığı onların eseridir.

fabulinus :
bebeklerin tanrısı. efsaneye göre, bu tanrı romalı çocuklara konuşmayı öğretirdi.


faunus :
vahşi doğanın ve verimliliğin tanrısı. nasihatçı olarak da tapınım ve saygı görmüştü. o yunanların doğa tanrısı pan ile aynı özellikleri taşımıştır, boynuz ve yeleleri varmış. büyükbaş hayvanların da koruyucusu olarak bilinmiştir. ona roma kır tanrıları faun'lar eşlik ederlermiş. faun'lar yunan mitolojisinde satyr'ler olarak yerlerini almışlar. faunus'un bayan benzeri fauna'dır. kurt suratı, çelenk ve kadeh faunus'un simgeleridir.

ianus (janus) :
romalıların inancına göre ianus, evlerin kapılarını bekleyen bir tanrıydı.

jupiter :
romalıların baş tanrı zeus'a verdikleri ad

lar :
romalıların ocakbaşı tanrısı.

larv'lar :
roma inançlarına göre tehlikeli ve insanlara bela olan ruhlar. anlatılanlara göre, larv'lar ellerinde uğursuzluğun sembolü olan birer baykuş taşırlardı.

mars :
ilk başlarda bitkilerin köklerini besleyen bir tanrı olmasına rağmen daha sonra yunan mitolojisinden etkilenerek savaş tanrısı sıfatını kazanmıştı. yunanlıların aksine romalılar onu severlerdi. onlara göre ise mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı.

mater matuta :
romalıların şafak tanrısı.

neptun :
romalıların deniz tanrısı poseidon'a verdikleri ad.

nerio :
romalılarda savaş tanrısının karısı olup, kahramanlığı temsil eder.

occator :
acı ve üzüntü tanrısı.

orcus :
ölüm ve yeraltı dünyasının tanrısı. bazen çok zalim ve korkunç, bazense oldukça iyi bir tanrı olarak tanımlanmıştır. yunan tanrııs hades'le aynı özellikleri taşımıştı.

pales :
romalıların koyun sürülerini koruyucusu olduğuna inandıkları tanrı.

penat'lar :
romalıların ev tanrılarına verdikleri ad.


romulus ile remus :
roma mitojisinde ikiz kardeşler. mars ile rea silvanın oğulları. küçük yaşta tiber nehrine bırakılan ikizler, dişi bir kurt tarafından bulunmuş, onun sütüyle beslenmişlerdi. sonra onları picus adında bir çoban keşfetmiş, evine götürüp besleyip büyütmüştü. kardeşlerin kaderinde roma şehrinin temelini koymak vardı. büyüdükten sonra iki kardeş arasında şehri hangisinin kuracağı konusunda tartışma çıkmış ve bu tartışma remus'un ölümüyle sonuçlanmıştı. romulus roma şehrinin kurucusu ve ilk kralı oldu. roma'nın kurucusu romulus da tanrısallaştırılmıştı.

saturnus :
roma tanrısı satürnüs çiftçilerin tanrısı olarak görülmüştür. mitolojiye göre satürnüs ve karısı hasat tanrıçası olan ops ekincileri korurmuş. yunan mitolojisinin etkisi ile sonraları satürnüs kronos kişiliği kazanmıştır. satürnüs'ün italya'yı yönettiği devre 'altın çağ' adını vermişler.

silvanus :
romalıların orman, bağ - bahçe tanrısı.

summanus :
romalıların gece çakan şimşek tanrısı.

tellus :
romalıların yunan mitolojisindeki toprak ana (gaia) ya verdikleri ad.

terminüs :
romalıların sınır taşı tanrısı.

velovis :
bir roma tanrısı. yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.

virtus :
roma mitolojisinde cesaret ve savaş gücünün tanrısı

vulcanus :
ateş tanrısı. demircilik ve sanatla da uğraşır. onun dökümhanesi etna dağındadır. burada o yardımcıları ile beraber tanrılara ve kahramanlara silah yapardı. yunan mitolojisinde bu tanrı hephaestus adını almıştı.