roman ungern von sternberg

nautilus nautilus
adam hitler nazi olmadan nazi olup, rus ordusu tarafından öldürülmüş. ve bunları moğolistan da yapmış bir avusturyalı.

"sarı bıyıklı, vahşi bakışlı ateş gibi bir savaşçı: baron robert nikolai maximilian ungern von sternberg. bu uzun adın soyu, avusturya'dan geliyor. kendine 'ungern von sternberg' diyen bu genç subay, moğol şamanlarının, bilge budistlerin ve moğol savaşçıların, çingis han'ın pırıltısına sahip son savaşçı olduğuna inandıkları kişidir. o yüzden de dehşet uyandıracak kadar korkunç cinayetler işlemesine göz yummuş ama bir yerde onun gaddarlığına isyan etmişlerdir.

piramitlerin işaret ettiği korkunç çağın "hakkını" veren 'kanlı baron'dur ungern von sternberg ve bu lakabından gocunmadığı, tam tersine bundan gurur duyduğu da bilinmektedir. çarın askeri akademisinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri sibirya'da buryatların bölgesiydi. orada ilk kez göçebe yaşamın özgür doğasını tanıdı ve göçebelerin gizemine de erdi. bu, göçebelerin gücünü de anlamış olmaktır aynı zamanda.

ungern von sternberg, avusturya'nın graz şehrinde doğdu. bir rus sahil şehri olan reval'da yetişti (şehrin adı, 1918 şubatında 'tallinn' diye değiştirilmiştir -bugünkü estonya'nın başkentidir). birinci dünya savaşı'nın ardından hem birinci vatanı avusturya-macaristan i̇mparatorluğu'nu, hem de ikinci vatanı romanov çarlığı rus i̇mparatorluğunu yitirdi. genç baron, beyaz ordu'nun komutanlarından semyonov'dan ayrılarak, beyazların komutanı kolçak'ın emrinden çıktı ve batı uygarlığına karşı savaşmaya, çin'de (moğol kökenli) mançu hanedanlığını yeniden canlandırmaya karar verdi. danışmanı baş şamanı ile yaptığı uzun bir ayinden sonra moğolların ruhunu uyandırıp çin'e ve kızıl orduya saldırmaya karar verdi. japonlardan silah ve teçhizat aldı, yardım gördü. bu sırada kore'deki bağımsızlık hareketini bastırmakla meşgul olan japonlar, ona istedikleri kadar yardım edemediler. ama baron ungern'in emrindeki birlikle rus ordusunu terkedip moğol ordusu haline getirmesi ve moğolistan'a girmesi, tamamen japonların lojistik desteği sayesinde olabilmiştir.

ungern von sternberg, 1921 yılı başında moğolistan'ın çin işgalindeki merkezine girdi ve başkent örgöö'yü aldı (batıda bilinen adıyla 'urga' şehri. 1924'den beri adı ulaanbaatar'dır. 'kızıl kahraman' demektir). 13 mart 1921'de bağımsız moğolistan'da bir monarşi kurdu. burada saygı gösterilmesi gereken bir tavırla kendini han falan ilan etmeyip, o zamanlar bogd han adıyla tanınan moğolistan'ın dini lideri yepsundamba hutuktu'yu, özgür moğolistan'ın ilk hükümdarı olarak tahta çıkarmıştır. çinlilerin esaretinden (hapisten) kurtardığı yeni hkümdar bogd han da ungern von sternberg'i, moğolların öfkeli koruyucu ruhu yamsarang'ın yeniden bedenlenmesi ilan etmiştir. baron ungern, burada moğulların iç dengesine de dikkat etti. mesela 1919'daki çin işgalinden sonra bağımsızlık için mücadele eden sovyet yanlısı sosyalist moğol partisi de baron ungern'in tahta çıkardığı bogd han'a biat etmiştir. çin işgalinden kurtularak büyük bir moğolistan kurma ideali, başından beri japonlar tarafından aktif bir biçimde desteklenmiştir. (japonlar daha sonra mançurya'da mançukuo'yu da kurup son çin i̇mparatoru pu yi'yi -bir mançu olduğu için- mançokuo hükümdarı ilan etmişlerdi. mançukuo, 1946'da savaştan sonra çin'e verilmiş ve ortadan kalkmıştır)

ungern von sternberg, başta kanlı düşmanı olduğu bolşevikler ve yahudiler olmak üzere, eline geçirdiği düşmanlarını korkunç yöntemlerle öldürüyordu. çarlık istihbaratı çeka'nın karşı propaganda amacıyla uydurup yazdığı, bugüne kadar kötü etkisini sürdüren ve hitler'e "ilham" veren "siyon protokelleri" kitabının baron ungern'i çok etkilediği kesindir. ama gaddarlığı sonucu kendi adamlarının ve moğolların güvenini kaybetti, nefretini kazandı. kızıl ordu, baron ungern'in kendi adamlarının da bilgisi dahilinde örgöö'ye girdi. baron ungern, enver paşa'nın ölümünden onüç gün sonra 21 ağustos 1921'de kendi subayları tarafından tutklanıp kızıl ordu'ya teslim edildi. novanikolayevsk'de, askeri bir mahkemeye çıkarıldıktan sonra 35 yaşındayken kurşuna dizilerek öldürüldü."