romantik mimari

recai pengül recai pengül
şehircilikte kendisini küçük ve dar sokakların açıldığı geniş meydanlar, alçak tavanlı ve az katlı yayvan binalar, eskimiş yıkılmak üzere gibi gözüken çok katlı binalar şeklinde gösteren mimarî akım.