rus mafyası

subaquatic subaquatic
arnavutluk, japon ve italyan mafyaları ile beraber dünyanın en tehlikeli, en acımasız ve en organize mafya örgütlerinden bir tanesi.
ısrarla sakınınız.
ariel ariel
organ mafyası olarak da nam salmış dünyanın en belalı kanunsuz yapılanmalarından birisi. bratva (kardeşlik) olarak da anılır.
düz adam sami düz adam sami
devlet otoritesinin boşluklarını dolduran yarı siyasi güç. acımaları yok çekirdek çitler gibi adam vururlar. aha bi başları da dibimde keçi kemirip çaça içiyorlar.
gulhane parkindaki ceviz agaci gulhane parkindaki ceviz agaci
"mafyanın kodlarını sovyet "gulag"larındaki mahkûm gruplarının liderlerinin oluşturduğu söylenebilir. mafyanın yükselmesinde önemli bir etken sosyalist sistemden serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemindeki karaborsa koşullarıdır. önemli bir başka nokta da sözkonusu geçiş döneminde yapılan özelleştirmelerde pay sahibi olabilmek için, küresel sermayeye ulaşma yeteneğine sahip kişilerin rusya'daki güç dengelerini geriye dönülmez bir şekilde şekillendirmeleridir. oligarklar denilen sınıfın da öncelikle bu bağlamda incelenmesi gereklidir."

atasoy.blogspot.com