sadullah fevzi bey

ofansif sol bek ofansif sol bek1866-1933 yılları arasında yaşayan siyasetçi.

1866'da bitlis'te dünyaya geldi. rüştiyeyi bitirdikten sonra adliye ve dahiliye nazırlıklarında çalıştı. bitlis istinaf mahkemesi fahri üyeliği ve nüfus nazırlığı görevlerini üstlendi. 1912 seçimlerinde bağımsız bitlis mebusu seçildi. ancak, bu görevi sadece dört ay sürdü ve önce ittihatçılar ile itilafçılar arasındaki iktidar kavgası, sonra da balkan savaşı nedeniyle meclis devre dışı kaldı. mondros mütarekesi'nden sonra başlayan milli mücadeleye katıldı. 4-11 eylül 1919 tarihlerindeki sivas kongresi'nde bitlis delegesi olarak yer aldı. işgale karşı direnişlerin çatı örgütü niteliğindeki anadolu ve rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti'nin üst organı olan heyet-i temsiliye'de de yer aldı. 8 ocak 1920 genel seçimlerinde bitlis mebusu seçildi. mebus seçilmesine rağmen istanbul'a gelip meclis çalışmalarına katılamadı. istanbul'un işgali ve meclis-i mebusan'ın dağıtılmasından sonra ankara'daki tbmm çalışmalarına katıldı. tbmm'de 1. dönem bitlis mebusu olarak görev yaptı. 1923 seçimlerinde meclis dışı kaldı. 17 mart 1933'te hayatını kaybetti. evli ve üç çocuk babasıdır.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)