sağ

dallamar dallamar
fransız meclisinde monarşi yanlılarının oturmayı tercih ettiği taraf.diğer tarafta ise cumhuriyetçiler oturmuştur ve ilk olarak sağ-sol ayrımı gün yüzüne çıkmıştır...
pushitonmeshitonme pushitonmeshitonme
başta ingilizce olmak üzere birçok dilde ve toplumda gerçek, doğru vs. gibi iyi sıfatlar bu yönün sembolü olmuştur. örneklemek gerekirse;

ingilizce'deki sağ anlamına gelen right kelimesi aynı zamanda gerçek, doğru, düzgün, adelet vb. anlamlara gelmekte.

yine latincesi dexter olan "sağ" kelimesi, ingilizce'ye dexterity şeklinde geçerken anlam kaymasına uğramış ve beceri, yeteneklilik gibi anlamlar kazanmıştır.

iki elini de kullanabilen ve de maharetli anlamlarına gelen ambidextrous kelimesini mot a mot şekilde çevirirsek, iki eli de sağ el olan gibi abuk bi manaya gelir.

bi başka örnek de fransızca'dan ingilizce'ye geçen adroit kelimesidir. droit fransızca'da sağ demektir ve ingilizce'ye geçerken anlamı değişerek becerikli, usta gibi manalarda kullanılmıştır.

(bkz: #1899279)
4815162342 4815162342
yaşayan anlamındadır. bir de solun karşıtı sağ vardır.ama o da yaşayan anlamındadır. paraya taparlar, din argumanını da kullanırlar ama göz boyamak içindir, her zaman allahları para olmuştur. o veya bu şekilde tanrılarına kavuşmak isterler ve azimle sıçsalar bile bir şekilde kavuşurlar. i̇yi veya kötü demeyeceğim çünkü çok para her zaman kötü yolla kazanılır. sonuçta başka insanları ezerek yaşarlar. yaşarlar ama insana layık değil ama sağ salim...
mrkoseoglu mrkoseoglu
nedir sağ?

tanımlayıcı değil de betimleyici bir üslupla solun yani solcunun düşündüğü gibi düşünmeyen, onun istediğini istemeyen ve bunların sonucu(veya nedeni) olarak onu bazı ithamlarla suçlayandır(bu ithamlar kendi jargonları dahilinde bölücü, dinsiz, ahlaksız vs olabilir ya da tutarsız, kaypak vs olabilir, tam bilmiyorum açıkçası).

sağın ve solun şimdiki durumları çok fazla umurumda değil ama daha genel olarak sağın sol ile ilgili bir tutarsızlığı var. solda böyle bir şey yok gibi. sol için, solcu için, kendisi gibi olmayan sağcıdır, sağcı statükocudur, muhafazakardır, yaratıcı değildir ve düşünsel üretime gerek duymaz, kısaca düşünmez. peki sağın tutarsızlığı nedir?

genellikle sağ, sol fraksiyondan grupları doğru düzgün solculuk yapamamakla eleştirir. kimilerinin solcu olmadığını iddia eder. vereceğim örnek aslında güzel bir örnek değil ama sağın yaptığını göstermesi açısından isabetli diye düşünüyorum: chp'nin solcu olmaması. şimdi esasında bunu dile getirmesi gereken sol gruplardır. "böyle sol olmaz, siz bizden değilsiniz" tarzında. ancak chp'ye karşı bunu genelde sağ dile getiriyor. genelde olması da şart değil, getiriyor işte. bu noktada chp'nin sol olmadığı savlarını güçlendirmek için chp'yi yerip, solu bilinçli ya da bilinçsiz yüceltiyorlar, "böyle solculuk mu olur? solculuk şöyledir de böyledir" tarzında. yahu demezler mi madem chp sol değil, yaptığı yanlışlar da solun yanlışları değil, öyleyse neyin yanlışı? sağın mı? ya da şöyle söyleyim, madem sol böyle güzel bir sistem siz neden sağcısınız ve eşyanın tabiatı gereği -bu tarz tartışmalar dışında- solu yeriyorsunuz?