salieri ve çiğnenen onuru

dünyayı kurtaran adam dünyayı kurtaran adam
sözlükte godfather temalı tanımsal girilere imza atmış, salt tanımsal olarak değil ayrıca anlaşılabilir yorumları ile de büyük bir açığı doldurmuş olan yazar. eline sağlık diyeyim fazla uzatmadan.
tarkovsky tarkovsky
iki girim arasında bir çelişki olduğunu (bkz: #7529661) nolu girisiyle iddia eden yazar. çok terbiyesiz bir giriş oldu ama kusura bakmasın artık.

şimdi, cevabı sondan vermeye çalışayım. "ben böyle tipleri çok gördüm, bunlar şöyle şöyle yapar, bunlar terbiyesizdir, bayramlarda babalarının elini öpmez, bahşiş almaya gelen çocuklara küfrederler, bunlar ibnedir puşttur laftan anlamazlar, aksi ispatlanırsa domalırım" türünden yaklaşımların nazarımda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. bunu yapan insanları ampirik değerlendirmelerden objekif değerlendirme yapmaya çağırıyorum. (zira bunu arazide siyaset yapanlar çok iyi bilir)

ha çok merak ediliyorsa söyleyeyim, ciddiye alınıp şahsıma cevap verilmesi beni mutlu ve mesut eder. hele politik/ideolojik bir meselede. her ne kadar hak etmediğim ithamlarla karşı karşıya kalmış olsam da bana bunu reva görenlere teşekkürü bir borç bilirim.

efenim, gelelim meseleye. ben vakti zamanında kürt faşizminin olamayacağı konusunda (bkz: #7309776) bir şeyler karalamıştım. ve yineliyorum, kürt faşizmi diye bir şey olamaz. çünkü faşizm, tarihsel süreç ve mevcut üretim ilişkileri dikkate alındığında kürt toplumunun sosyal niteliğine kodlanamayacak kavramdır. kürt burjuvazisi henüz bir pazara hakim değildir ve kürt ulusu feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş mücadelesi verirken (çok da farkında olarak değil) henüz sınıf çelişkilerini yaratabilmiş değildir. haliyle de kürt burjuvazisi faşizm gibi sınıfın baskı aracı olan bir yöntemi kullanacak nesnel koşullara dahi sahip değildir. kendini var edebilecek nesnel koşullar var olmadan da hiç bir şey meydana gelemez. zaten yazarın da buna itirazı yoktur.

diğer bir yazımda ise, daha önce faşizmi mekanik bir dizgide açıklamama karşın, faşistliği bir sapkınlık ve bilinç yetmezliği olarak değerlendirmiştim (bkz: #6981049). burda akıllara gelen ilk soru da haliyle yazarın sorduğu gibi "ee kardeşim sen faşizmi evvelce üretim ilişkilerine, nesnel koşullara bağladın sonra da faşizmden bahsederken bir kişisel sapkınlık ve hastalıklı bilinç yapısı olarak niteledin, burda bir çelişki yok mu?"

yazılarım arasında ilk etapta bir çelişki var gibi gözükse de(ki yazarken birinin bana bunu soracağı aklıma gelmişti) gözden kaçırılmaması gereken bir durum var. o da benim aynı çıkar uğruna hizmet eden farklı şeylerden bahsediyor olmam. zira ben kürt faşistlerini değil kürt faşizmini, diğer başlıkta da faşizmi değil faşistleri değerlendirmiştim. yani mesele faşizm ve faşist kavramları arasındaki, hiç yokmuş gibi görünen ama var olan farktır. tabi ki bu kavramlar arasında diyalektik bir bağ söz konusudur ancak unutulmamalıdır ki, kendini faşist olarak değerlendiren insan kaba ırkçıdır. işin garibi çoğu kendini anti-emperyalist olarak bile nitelendirir( bunu arazide siyaset yapanlar çok iyi bilir) yani kavramın içeriği geriği değil, ırkçı olduğu için faşisttir. "ulan ben burjuvazimin çıkarını koruyayım da kapitalizmin şu nöbeti bir son bulsun" diye düşünmez. o insan faşizmin bir pratisyenidir ancak kavramsal anlamda faşizmin ne anlama geldiğini idrak dahi edememektedir. zaten onun faşist olarak nitelendirilmesi için gerekli olan şey de yaptığı işin farkında olması değil, zihnindeki ırkçılıktır. bu yüzdendir ki sistem somut olarak faşizme ihtiyaç duyduğunda sapkın ırkçılardan faydalanarak, devlet aygıtının üst tarafında kurduğu otoriter rejimi, toplum katmanında da kafatasçı düşünce ile harmanlamıştır. faşizm, emperyalist hegemonya altındaki oligarşik diktatörlüklerin kapitalist kriz anlarında başvurduğu bir rejimken, faşist, politik analitik bir politik görüşü olmayan ve daha önce de belirttiğim gibi büyük olasılıkla da emperyalizme bile karşı olduğunu söyleyen bir kişidir.

kürt faşizmi ile ilgili yazdığım giri de bu ölçekte ele alınmalıdır. bahsettiğim kürt faşistlerinin olamayacağı değildi,(ki bir ulus içinde kimsenin sapkın olmayacağını dile getirmiş olamam değil mi!) kürt faşizmi diye bir şeyin henüz ortaya çıkamayacağıydı. faşizm bütünüklü bir yapı gerektirken faşistlik (düz ırkçılık) bireysel olarak da var olabilir. yani burda komünizm ve komünistlikten farklı bir ilişki söz konusudur. komünist, komünizm ideolojisinin bilince olan kişiyken, faşist, faşizmin ne işe yaradığının farkında olmayan kaba ırkçıdır. bunun için faşistliği yaratan sadece faşizmin kendisi değildir.

velhasıl anlatmaya çalıştığımın özünde, tarihsel bir sürecin, sapkın düşüncelerden faydalanma durumu ve de sapkın olmayan, kendini merkezde tabir eden kişileri de kriz anında, yarattığı emtia birikmesi sonucu radikalleştirme sürecine sokması, faşistliğin faşizmin bir parçası ancak kendisi olmadığıydı.(burası önemli)

-

kimin ne şekilde türediği tartışılır ama insanın ne söylediğini anlamayıp da onu bir türün içine sokma cür'etini gösteren türemişler de yeni türedi herhalde. faşistlere cevap verilirken bir faşist tarafından üslup konusunda eleştirilmem değil ancak bir demokrat tarafından eleştirilmem acı acı güldürür beni. yarabbiii!!! bu ne apolitik bir tutumdur.( zira bunu arazide siyaset yapanlar çok iyi bilir)


edit: düzeltme