sanat

1 /
giberling giberling
bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
giberling giberling
toplum için sanat, sanat için sanat sorunsallarını doğmasına neden olmuştur. kanımca belli bir kaygı ile (topluma mesaj vermek, dikkatleri bir yöne çekmek .. gibi) ortaya çıkan eserler bu türden bir kaygı ile yaratılmamış gerçek sanatsal kimliği olan diğer eserlere göre daha geri plandadır. bu yüzden sanat için sanat diyoruz
cagrilanyakup cagrilanyakup
faruk nafiz çamlıbel şiiri

sanat

yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
bizim diyarımızda bin bir baharı saklar!
kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
incinir düz caddede dağda gezen ayaklar

sen kubbesinde ince bir mozaik ararda
gezersin kırk asırlık mabedin içini
bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
bize heyecan verir bir parça yeşil çini

sen raksına dalarken için titrer derinden
çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
bizimde kalbimizi kımıldatır derinden
toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

fırtınayı andıran orkestra sesleri
bir ürperiş getirir senin sinirlerine,
istırap çekenlerin acıklı nefesleri
bizde geçer en yanık bir musiki yerine

sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,
biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...

başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
yazılmamış bir destan gibi anadolumuz
arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz
azwepsa azwepsa
alınır, satılır birşeydir. ammaaaaa aracı şirketten gayrısı bunu halka ulaştıramaz. sanatçı ürününü halkla paylaşmak üzere bir şirkete satar. bu şirket, eserleri dağıtan, gösteren, dinleten tekeldir. bu şirketi by-pass etmeye kalkmak hırsızlık oluyormuş.
theone theone
ayrıca yavaş yavaş nevizadenin tamamını ele geçireceğine inandığım meyhane, şarapevi, restorant ve barı bulunan çok katlı, iki binaya falan yayılan güzel bir teras sahibi mekan.
tuygun tuygun
zanaat ile karıştırılan şeydir.

sanat ancak bilinç sahibi kişilerce yapılabilir. doğanın ürettiği güzel şeyler güzel olabilirler fakat sanat ancak insanlar tarafından icra edilebilir. belirli bir düşünsel aktivite olması gerekir sanattan söz edebilmek için.

sanatta seri üretim söz konusu değildir. yaptığınız her şey biricik olmalıdır. yani bir ayakkabı ne kadar güzel olursa olsun, yüzlerce yapıldığı an bir sanat eseri olamaz.

sanat bir şekilde duyguların dışa vurumu olmalıdır. duygu yoğunluğu olmadan sanat olamaz.

sanatta estetik kaygı olmalıdır. üretilen şeyin birilerine göre güzel olması gerekmektedir. çirkin bir şey olsa bile bir bu çirkinlik güzel bir yöntemle yapılmış olmalı ve bir ahenk taşımalıdır. ahenk taşımıyorsa bile içerdiği uyumsuzlukda dahi bir ahenk, bir güzellik olmalıdır.

çoğunlukla kabul görmemesine rağmen, bazıları sanat'ın para kaygısıyla yapılmaması gerektiği şartını öne sürer. lakin bir meslek olarak sanatçılığın devam edebilmesi için, sanatçının maddi kaygılar gütmesi elzem bir durumdur. lakin maddi kaygılar güdülmeden üretilmiş sanat eseri çok daha candır. şiir kasedi doldurmak için yazılmış şiirdense sevgiliye yazılmış, ve ya sadece sevgili tarafından görülmüş veya bir defter arasında unutulmuş şiir daha makbuldür, daha sevilesidir, candır.
1 /