saniye

leak leak
sezyum-133 atomunun en düşük enerji durumundaki iki düzeyi arasındaki geçişe karşılık gelen ışınımın 9.192.631.770 salınımının süresi.
silüet silüet
türkçenin her zaman yazıldığı gibi okunmadığına bir örnek. içindeki a harfi "sandık"taki a gibi kısa değil uzun okunur.