sasani imparatorluğu

dobrabro dobrabro
bünyesine eskaza bulaşan ermenilerin ne menem, tuhaf ve oynak bir topluluk olduğunu o yıllarda bile farkedip bunları toplum dışı adleden devlettir. yani ırklardaki genetik değişmiyor, persler ne kadar asil ve heybetli ise ermeniler de o kadar bi acayip bir şey yani.
yoltengri yoltengri
göktürkler sasaniler ile anlaşarak önce ipek yolunu elinde bulundurduğundan zenginlik kaynağı demek olan ak hun topraklarını ele geçirmiş ve toprakları aralarında paylaşmış böylece sasaniler ile komşu olmuştu. sonra bu iki devletin ilişkileri biraz daha gelişip istemi yagbu'nun kızı ile sasani imparatoru evlenmiş sasaniler göktürklere vergi ödemeye başlamıştı. ancak sasanilerin ipek yolunu tam olarak kontrol etmek istemeleri ve doğudan gelen yolları tıkaması sonucu ilişkiler gerilmiş göktürkler de doğu roma ile yakınlaşmaya başlamasına hatta ittifak yapmasına neden olmuştu. bu ittifak sonucunda yapılan roma ve göktürklerin sasaniler üzerine yürümesi pek çok bölge ve kentin sasanilerin elinden çıkmasına yakılıp yıkılmasına neden oldu.

bu olaylar yüzünden belini bir daha doğrultamayan sasaniler araplar tarafından kolayca istila edildi.
clitor eastwood clitor eastwood
bizans tarafından ele geçirilinceye kadar, özellikle akdeniz bölgesinde hatırı sayılır derecede (bkz: cam) üretimi yapan imparatorluk.
daha sonra bizans bu geleneği ve üretimi ele geçirdiği atölyelerde devam ettirmiştir.

özellikle iran'da nakş-i rüstem bölgesindeki rölyef (kabartma) kalıntıları görmeye değerdir. bünyelerinden iyi taş ustaları, büyük alimler ve savaşçılar çıkmıştır.
alice abernathy alice abernathy
bizans olarak bilinen hıristiyan roma imparatorluğu'nu çok zayıflatmış ardından roma imparatorluğu tarafından yıkılmış zamanının kudretli bir pers devleti. bu devletin yıkılması ve üstüne üstlük zafer sarhoşluğu içerisindeki roma'nın zayıflamış ve süpriz saldırıya açık oluşu yepyeni dinsel amaçlarının coşkusuyla hareket eden müslüman arapların önünü açmış; böylece araplar çöllerine geri postalanmayıp savaşarak ve uygar dünya ile etkileşerek islam imparatorluğu ve medeniyetini ortaya çıkarmışlardır.