sator arepo tenet opera rotas

easy company easy company
o kadar psikopat bir cümledir ki bu sondan başa veya baştan sona okunduğunda aynı olmakla kalmaz.
şimdi 5x5 şeklinde kareler çizin. her kareye bir harf gelecek şekilde kelimeleri sırayla yazın.
aynen şöyle.

s a t o r
a r e p o
t e n e t
o p e r a
r o t a s

şimdi sağdan, soldan, çapraz, nereden okursanız okuyun. yaaa.
sihirli kare diye de geçer bu şey. türkçesi 'çiftçi arepo tekerlekleri güçlükle tutuyor' gibi birşey
southwest southwest
bir üst level yavuz sultan selim'den geliyor;

sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur
yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur