saylav

aytok aytok
cumhuriyetin ilk yıllarında mebus sözcüğü yerine kullanılmış sözcük. kısa bir süre kullanılan bu sözcük (1950'li yıllara kadar) daha sonra yerini milletvekili sözcüğüne bırakmıştır.