sbkp

trişka trişka
1980li yılların sonlarına kadar klasik komünist parti modeline uyan, leninizmden mihail gorbaçov ile uzaklaşan, zaten bu durumda sscbnin çözülüşü anlamına gelen, dünyanın sosyalist devrimi yapmış ilk ülkesinin köklü partisi.