seçim yasası hareketi

derken uyuyan adam derken uyuyan adam
%10 seçim barajının tamamen kaldırılması

tercihli oy sistemi ile aday listesi sıralamasının bizzat seçmen tarafından oluşturulması,

milletvekili adayı olabilmek için parti üyesi kişinin parti yönetiminden izin almaması,

oy sayımı sırasında resmi verilerin elektronik ortamdan iletilmesinin (seçsis) yasaklanması, sayımın imzalı cetveller üzerinden gerçekleştirilmesi,

seçmen listeleri ile ilgili şaibelerin detaylı bir şekilde ve şeffaf olarak soruşturulması ve kamuoyunun aydınlatılmasıdır.

ana başlıklarından oluşan yeni bir imza kampanyası.

vekilimi ben seçmek istiyorum @tbmmresmi #vekilimibenseçeyim #bubarajdüşecek #secimbaraji sevgili dostum, değerli yurttaşım, yaşanan bu protestoların en temelde bir " temsiliyet sorunu "ndan kaynaklandığını düşünmekteyiz. bu te... change.org
elektro kaval elektro kaval
bazı bünyelerde kuvvetler ayrılığını savunma güdüsü yaratmış harekettir..

neden olduğunu da anlayabilmiş değilim.. barajın kaldırılması gayet demokratik bir adımdır ve kuvvetler ayrılığını güçlendirir..

"yetmez ama evet" sloganıyla yargının anası ağlatılırken kuvvetler ayrılığı neden akıllarına gelmiyordu anlayabilmiş değilim!

başkanlık sistemi diye sunulan taslak, padişahlık sistemi çıkınca kuvvetler ayrılığını konuşmak gerekmiyordu değil mi?!

balık baştan kokuyor.. alakalı alakasız sallamaya başladı herkes..