şefik baydar

ofansif sol bek ofansif sol bek1871-1936 yılları arasında yaşayan türkiye cumhuriyeti vatandaşı hukukçu ve siyasetçi.

1871 yılında ağrı'nın doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi. kentin ilk belediye reisi (başkanı) dursun ağa ile badısabah hanımın oğludur. beyazıt rüştiyesi'nden mezun olduktan sonra farsça, arapça ve fıkıh eğitimi aldı. genç yaşta aşar muharrirliği ile memuriyete adım attı. meclis-i belediye kitabeti, bidayet mahkemesi zabıt katipliği, eleşkirt bidayet mahkemesi 1. katipliği, beyazıt mahkemesi savcı yardımcılığı, erzincan bidayet mahkemesi hakimliği, siirt mahkemesi savcılığı, muş sancağı bidayet mahkemesi ceza riyaseti azalığı ve van merkez mahkemesi savcılığı görevlerinde bulundu. 1914 seçimlerinde bayazıt (ağrı) mebusu seçilerek meclis-i mebusan'a dahil oldu. birinci dünya savaşı boyunca bu görevini sürdürdü. savaşın bitiminden iki ay sonra (21 aralık 1918) meclisin padişah vahdeddin tarafından feshedilmesi üzerine mebusluk görevi sona erdi. mondros'tan sonra şark müdafaa-i hukuk cemiyeti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. mustafa kemal paşa'nın samsun'a geçmeden önce istanbul'un fındıklı semtinde (meclis-i mebusan'ın bulunduğu semt) buluştuğu bazı doğulu mebuslar arasında bayazıt mebusu şefik bey de vardı. 1920 seçimlerinde ikinci kez bayazıt mebusu seçildi. osmanlı meclis-i mebusanı'nın ingilizler tarafından basılması ve bazı mebusların tutuklanmaları üzerine ankara'ya kaçtı. ancak, ankara'ya gelmekte geciktiği için tbmm'ye katılamadı. hukukçu kimliği dolayısıyla mustafa kemal paşa tarafından mahkeme-i temyiz (yargıtay) azalığına tayin edildi. koçgiri ayaklanması sırasında oluşturulan heyet-i nasiha'ya (nasihat heyeti) katılarak sivas'a gitti ve isyancılarla diyalog kurmaya çalıştı. bu çalışmalarıyla isyanın sönümlenmesinde önemli bir rol oynadı. 1923-1931 yılları arasında ağrı mebusu olarak tbmm'de yer aldı. mebusluk görevi sona erdikten sonra, mustafa kemal paşa'nın isteği üzerine vergiler temyiz komisyonu'nu kurarak başkanlığını üstlendi. 30 ağustos 1936'da yaşamını yitirdi. evli ve dört çocuk babasıydı.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)