şehzade mehmed

çulkaturin çulkaturin
"osman, dilerim allahtan, ömrü devletin berbad olup beni ömrümden nice mahrum eylediysen, sen dahi saltanat süremeyesin"

sultan genç osmanın kardeşi şehzade mehmedi ölüme gönderdiğinde, mehmedin son sözleridir.