sekülarizm

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
markrenton
laikliğin daha gelişmiş modeli. din devlet içerisinde özerk bir yapıya sahiptir ve "dinden devlete gelen bir tehlike yoktur", yani din ve devlet barışıktır.
abd'de uygulanan sistemdir
neyleyimsenyoksaneğer
sekülerlik latince "secularity" sözcüğünün ingilizce kanalıyla dilimize geçmiş bir şeklidir. "secular'
sözcüğü, latince'de ki "şu anki çağ/zaman" anlamına gelen "seaculum" sözcüğünden türetilmiştir. "seaculum" sözcüğü de latince'de 'dünya' ve 'zaman' sözcüklerini çağrıştıran bir sözcük olup, yunanca'daki "aeon" sözcüğünün latince tercümesidir. türkçe de ilk defa kullanılmaya başladığı yıllarda genellikle, asrilik, laiklik vs. gibi anlamlarda kullanılmış fakat sonraları bu karşılıkların bir takım eksik ve sınırlı tanımlar içerdiği düşüncesiyle bu karşılıklar yaygınlık kazanmamıştır.
sekülerlik (secularity): dünyevileşme; dikkatleri yalnızca bu dünyaya, bu dünyadaki şeylere yoğunlaştırma anlamına gelir.
kendi çapında bir çember
avrupada rönesansı hızlandıran ve lokomotif haline gelen sekülerizm, sekülerleşme yani manevi boyutu sosyal olgular içine terkedebilme düşüncesidir. biraz daha açmak gerekirse; ülkemizde hergün tartışılan laiklik kavramıyla aynı tabanda ama zıt fikirler içerisindedir demek yanlış olmaz.. ancak laiklik modern devlet olgusudur, dini duyguları devlet hassayitine sokmamaktır. rönesans olgusu ise son derece basit sekülerleşmeye sebebiyet vermiştir. insanlar maddiyata önem veren aristokrat sınıfını kilise yönetiminde yani buyruk altında bulmuşlar, dünyevi işlerin ve uğraşların aslen maddiyat değilde manevini boyutunu inceleyip insan olgusu diğer anlamda düşünen varlık kompozisyonunu oluşturmuşlardır beyinlerinde. zaten halihazırda ressamlar ve edebiyatçılar verdikleri eserlerle bu tavıra bürünmüşlerdir. amacı insanların baskı altında olmaksızın beyinleri ile dünyevi oluşumu yorumlayabilme ve din kavramının sosyal bir statü olmadığını ve aristokratlarla aynı cennet ve cehennemde yer alabilmenin, o zaman ki koşullarda üst egosunu tatmin etmekten başka bir şey olmadığının göstergesidir..
recai pengül
vakti geldiğinde hacca giden dini bütün bir iş adamı borç harç işlerinde islamın kurallarını uygulamak yerine mevcut ticaret yasaları ve borçlar hukukun gereklerini yerine getiriyorsa ticarî yaşamında sekülerdir diyebiliriz. bu davranışı hayatının her alanına uygulayan bir insan seküler insandır. böyle yaşayan insanlardan müteşekkil bir toplum da seküler bir toplumdur.

dünyevileşme anlamında kullanılan sekülerlik doğada mucizeyi kabul etmeyen bilimsel yöntem ile de paraleldir.

(bkz: seküler islam)
(bkz: seküler müslüman)
1