şem

janissary janissary
bu kelime fuzulinin bir beytinde de şöyle geçer:

"beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı"

2. mısra, ahımdan gökler yandı, dileğimin mumu yanmazmı manasına gelir.
baharda geldim baharda geldim
yıkılıyorum bazen, ama direniyorum yine kalkıyorum ayağa.
bazen avazım çıktığı kadar bağırıyorum,sesim duvarlara çarpıyor
yanıyor içim bir şem'in alevinde.
hatıralar raks ediyor belleğimde.
tıpkı ışığın etrafında dönen pervaneler gibi.
o ateş ki yakıyor içimi,
ama ne yaparsam yapayım gönlüm rahat değil.