semah

1 /
zoe zoe
alevi dinsel töreni diyebiliriz. kadın ve erkek birlikte dönerler (hazır dönerler demişken belirtmekte fayda var semah oynanmaz yada çekilmez semah dönülür), kadınlar başlarını kapatmak zorunda değillerdir hatta semah vardır 'başım açık yalın ayak dönerim semahı' diye. buna rağmen makyajla, üzerinizde herhangi bir takıyla yada açık seçik bir kıyafetle semah dönemezsiniz. aynı şekilde içkili ortamlarda da semah dönülmez. aleviler yıllarca semahı gizli dönmek zorunda kalmışlardır günümüzde bile bazı yerlerde hala gizli yapılır...cemlerin* vazgeçilmezidir.
she she
semah alevilerin mevlana öğretilerinden ne kadar etkilendiğinin bir göstergesidir. semah bir ibadet değildir. tıpkı semaya dönmek gibi, inancın gösterilme şeklidir.
semahta semah dönenler sağlarına ve sollarına dönerek aleviliğin herkesi hoş gördüğünü, yukarı dönerek allah'a bağlılığı ve en son içeri doğru kapanarak aslında herşeyin kişide yani insanda bittiğini ifade ederler. nitekim mevlana öğretisinin özü de budur.
kaltwinter kaltwinter
alevilikte ibadetin en güzel parçalarından bir tanesi olarak tanımlanabilecek eylem. dans ya da oyun değildir, yani semah oynanmaz dönülür ya da edilir. ibadet zamanı dışında, alkol ve benzeri şeyler tüketilirken, düğün derneklerde vs. değil de, cem sırasında ya da semah amacı ile toplanıldığında gerçekleştirilir.

varlığı, kırklar meclisi'ne dayandırılır. rivayete göre hz. muhammed, miraç dönüşünde kırklar meclisi'ne uğrar ve kapıda selmanı farisi'yi görür. farisi, peygambere bir üzüm tanesi verir ve bunu oradaki herkesin ağzına damlatmasını ister. peygamberin üzüm tanelerini damlatmasının ardından, kırklar meclisindeki erenler semah dönmeye başlarlar, allah aşkıyla kendilerini bu sevgiye teslim ederler.

semah, kişinin kendi varlığını ruhen allah'a teslim edip her türlü dünyevi kaygıdan sıyrıldığı geçici bir firar anı gibidir. gönülde, her şeyden bir an evvel sıyırılıp, o pek yakındaki sevgiliye ulaşma isteği kabarır. anlatmaktan öte, yaşanmadıkça tarif etmenin pek de mümkün olmadığı güzel duyguların müsebbibidir. imanı zahirde arayan sofu zihinlerin kavrayamayacağı derinlikte bir ibadettir. şekil şemalden çok, insani niyet ve vicdanı, allah korkusundan çok allah sevgisi ve merhametini öne koyar.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
alevi olmayanların birebir aynı hareketleri yapmasının kökeni konusunda şüphe bırakmadığı dans.

eğer sümer tabletlerinde namaza benzer şeyler bulduysanız. bu sizin çok iyi bir arkeolog ama kötü etnolog olduğunuzu gösterir çünkü günümüzde dahi tanrılarına secde eden putperest kavimler vardır. ne uğraşıyorsun sümer'le, akad'la? namaz ritüelinin kökeninin ne olduğunu bilmiyor değiliz. buna karşın kuran'daki kadar katıksız bir tek tanrıcılığı ne sümer'de ne de ibrani metinlerinde bulamazsınız. tevrat ve incilin buna benzer iddiaları var ama açıkça "bunu size anlatan dahil hiç kimsenin ilahi güçleri yoktur. tanrılıkta bana eş ortak kimse olmadı olmayacak" diyen bir metin var. islam'ın orjinalitesi budur. aleviliğin felsefesi yok diyen kendine özgü bir felsefesi yok demek istemiştir. misal akaidi yok diye aklemiştir belki arkasından ama ülkemiz yarı aydını akaid ne demektir bilmediği için kritik ederken es geçebilir.

akaid inanç ve ibadet esaslarının belirli bir bütün oluşturması disiplinine verilen addır. allahını seven bana aleviliğin inanç ve/veya ibadetlerini içeren bütüncül ve tutarlı tarihi metinler göstersin. ki biz de yanılmışız vardır diyelim. öbür türlü alevilik insan ve evrene duyulan sevgidir diye tanımlayacaksanız o dediğiniz tüm ilkel animist dinlerde olan bir şeydir. o dediğiniz dahi orjinal değildir.

demek ki neymiş bir din veya felsefeye felsefedir diyebilmek için kendisini diğerlerinden ayırt edebileceğimiz orjinal farklılıklar arıyormuşuz. bulursak evet bu bir dindir bulamazsak artık neye uyuyorsa odur diyebiliyormuşuz.

ps. aleviliğin semah bağlamında bir akaidi vardır demek cevap değildir. her yöreye göre değişiklik gösteren bütüncül akaid olmaz. bugün afganistan'dan bosna'ya kadar nereye gidersen git hanefilerin kıldığı namaz birebir aynıdır. hatta farklı kılıyorlarsa itiraz bile edebilirsin. namazın farzı budur yanlış/eksik yapıyorsunuz diye.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
bektaşilik'te de bulunması ile bektaşiliğin alevilikle karıştırılmasını da beraberinde getirmiştir. bektaşilikteki semah mevlevilikteki sema gibi dinsel olmayan bir gelenekten ibarettir. bektaşiler namazı ikame eden bir ritüel saymaz semahı. aynı şekilde yesevi tarikatinde de vardır. mevlevilik ve bektaşilik yeseviliğin kolları olduğu için her ikisinde de bulunur.

alevilerin bir kısmı ibadet sayar semahı bir kısmı aynen bektaşiler gibi düşünür. zaten aleviliğin akaidi yok demiştik.
gülüsevdimdikenibattı gülüsevdimdikenibattı
hakkında yazılmış çizilmiş bir sürü anlaşılmaz gakguk edebiyatını bile hoşgörebilecek, kanımca dünyanın en özgür ibadet şekillerindendir. deftere kitaba gerek duymaz, yazılmış olup olmaması da önemli değildir. evvelinde ki gelmiş geçmiş yapılış amaçları, dinsizliği, çok tanrılığı, türlü kimlikleri, ehli sünnete uygunsuzluğu vs. de tartışılır ise de sonucu değiştirmeyecektir. amma velakin o semahı dönenin yüreğine anlatamazsın, insan içinde ki inanç ile taşa bile ruh verirken semah bu toprakların ezgisi ilahisi insan hürmetidir, yüzlerce yıl zaman gibi dönen. ona bu tanımı veren de budur zaten. o nedenledir ki gerek yok suyu bulandırmaya temiz akmasına izin verin!
bytar bytar
şah hatayi'ye ait sabahat akkiraz'ın eşsiz yorumu ile çok farklı bir tadı olan etnik türkümüz.anadolunun değerlerinden,zenginliklerinden biridir kanımca.
`http://www.youtube.com/watch?v=L00oAwla0_o&feature=player_embedded`hey dost,hey dost benim tabibim
gitme giden gitme sual sorayım
ol nazlı pirime benzettim seni
sende hak nişanı vardır gördüğüm
hak dediğim yere benzettim seni
mevlayı seversen eylen dur gitme
aşık akan sulara i̇ntizar etme
bir kaşları suna gözleri sürme
kiprigi hançere benzettim seni
hudey haydar hudey benzettim seni
kapısına seydullaha vardığım
davasın derdime derman kıldığım
aşkın havasına hayran olduğum
o nazlı pirime benzettim seni
eydir viraniyem kalu belaya
sofrası meydanda bektaş veli'ye
bir i̇smi muhammet biri ali'ye
alüyül haydar'a benzettim seni
hudey haydar hudey benzettim seni
dost mecnun olup leyla'sını bulanlar
gam keder i̇stemez yar yar muhabbet i̇ster
zikr edip yara zayi vermeyen
kul olup pirinden i̇badet i̇ster
gerçekler seyreder hint'ten yemen'e
kafir zoru görmezse gelmez amana
dört kitap okusa gelmez i̇mana
o fani hüdadan hidayet i̇ster
gerçeğin nefesi yar yar eridir dağı
yalancının ataşı eritmez yağı
muhabbetten geri gelenin çoğu
kimi seyre gelir kimi et i̇ster
kamil yanında cahilin huyu bulunmaz
şeriat ehline tarik çalınmaz
yayan yürümeynen menzil alınmaz
menzil almak i̇çin keskin at i̇ster
hudey haydar hudey keskin at i̇ster
arifoğlu eğri hacet söylemez
çirkine güzel deme o huri olmaz
i̇man bir kat köynekte üşür eğlenmez
i̇manın köyneyi on dört kat i̇ster
hudey haydar hudey on dört kat i̇ster
hay hay dost nenni has nenni şah nenni
ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez i̇miş
kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez i̇miş
dost bülbüller gelir ötmeye güle sarılıp yatmaya
bağıban gulu satmaya gül kadrini bilmez i̇miş
gel ey bağban satma gülü haramdır parası pulu
ağlatma sefil bülbülü gözyaşını silmez i̇miş
yılda bir gün ziyan olur dost yoluna talan olur
bazı i̇nsan hayvan olur hayvan adem olmaz i̇miş
dost şahatayım ölmeyince tenim turab olmayınca
dost dosttan ayrılmayınca dost kadrini bilmez i̇miş
jettmali jettmali
a href="http://85.153.48.71/index.php?user=Kamy0nunGeriFitesi" target="_blank">http://85.153.48.71/index.php?user=Kamy0nunGeriFitesi

izle bu video yu kesin!!!
beşiktaşklı beşiktaşklı
alevilerin icra ettikleri, hikayesi kırklar meclisine dayanan ibadet şeklidir. semah dönen kişinin elini açışı turnaların uçarkenki kanat hareketini temsil eder. bu nedenle semah dönen bireyler, ten temasında bulunmazlar. semah dini bir ayin olduğundan eğlencelerde, düğünlerde ve çoğu yer alkollü yerlerde dönülecek bir şey değildir. adından da anlaşılacağı gibi semah oynanmaz veya çekilmez, semah dönülür. ve semah rahmetli dedemin de dediği gibi seyir için değil aşk için dönülür.

(bkz: haktan alıp halka vermek)
wundm wundm
anadoludaki türk halkları içerisinde özellikle alevilerin çokça işlediği turna mistisizmi, bir teoriye göre bütün asya halklarında şaman inancının mirasıdır. semah dansındaki yadsınmaz turna figürü, etkinlikteki şaman özelliklerinin yanı sıra, şamanizmle alakası olmayan bu coğrafyaya ait bir çok bileşeni de gözler önüne serer.

aslında turna bir çok kültürde uzun ömrü, kalenderliği temsil etmektedir. ancak anadolu topraklarındaki göç çizgileri, kilometrelerce uzağa çığlık atabilen turna kuşlarını halkın gözünde her türlü özlemin, tutkunun simgesi haline getirmiştir.

özellikle sıvas yöresinde dönülen semahlarda, turnaların kur dansındaki kanat çırpmalarını andıran figürler bolca mevcuttur.
1 /