semer

bu sefer kesin bu sefer kesin
yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, eşek ve katır gibi hayvanların taşıyacakları yükün hayvanın sırtına zarar vermemesi için ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası kamış otları ile doldurulup sarılarak dikilir. ve hayvancağıza zarar verebilir yanlış yapılmış bir semer, aman dikkat! desem ne işinize yarar ama ben yine de diyeyim aman dikkat!