semptom

absurdino absurdino
fransızca "symptome" kelimesinin türkçedeki karşılığı. belirti, alâmet, araz anlamlarında kullanılan kavram. slavoj zizek'in "ideolojinin yüce nesnesi" isimli kitabının ilk bölümünün başlığı.
jouissance jouissance
"semptom itkinin yerine geçebilen, ben'in gerektirdiği bastırmayla yolunu değiştiren bir tür tatmindir. itki ve bastırma arasında sıkışıp kalan semptomun tatmini ızdırap olarak tekrar hissedilir. freud buna örnek olarak sütten kesilme dönemindeki bir bastırmanın ardından iğrenme hissine dönüşebilecek oral itkinin ilkel tatminini gösterir. lacan, aşırı haz ve aşırı acı arasında kalan, semptomun bu garip tatmininin belirsizliğini "jouissance" olarak adlandırmıştır." (g. morel)

"semptom bir şekilde ilk çocukluğun bu tatminini tekrar üretir, karmaşadan doğmuş olan sansürle bozulmuş, genellikle bir acı hissinin eşlik ettiği ve ölümcül yatkınlıklardan oluşan faktörlere bağlı tatmini. semptomdan doğan tatmin doğası itibarıyle gariptir." (lacan)
jouissance jouissance
dürtünün doyurulmasının imkansızlığıyla ortaya çıkan acıdan alınan haz. nevrotik bunu tekrar tekrar yaşar ve bu haz eksikliği, dürtünün doyurulamazlığı o kadar ısrarcıdır ki tike, ses tonundaki detone oluşlara, istemsiz kahkahalara dönüşür zamanla. semptom sinthome'a dönüşür.