şemsettin günaltay

anthrax anthrax
1883 yılında doğmuştur. yüksek öğretmen okulu ve isviçre'de öğrenim görmüştür. ittihat ve terraki partisi'ne katılmıştır. 1914'te istanbul üniversitesi'nde türkçe ve islam profesörü olmuştur. 1915'te mebus olmuştur. milli mücadele yanlısı bir tutum izlemiştir. 1923-1954 yılları arasında vekillik, 1949-1950'de başbakanlık ve 1960 darbesinde kurucu meclis üyeliği yapmıştır. bir yıl sonra da senato üyesi olmuştur. 1961'de vefat etmiştir.