sendika

paleface paleface
türkiye'deki toplam üye sayısı, toplam çalışanlar içinde %8,8'e tekabül eden örgüt.

bu oran, oecd ülkeleri içerisindeki en düşük orandır.

ayrıca ali babacan amcamız sendikalaşmaya da enteresan şekilde şahsi kanımca farkında olmadan vurgu yapmıştır dünkü kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini anlatırken.

kıdem tazminatını çalışanların sadece %10'unun alabildiğini belirtip eklemiş;

"yüzde 10'luk kesim aynı zamanda sendikalarımızın daha aktif olduğu bir kesim."

sendikalaşmanın önüne işte bu yüzden geçmeye çalışıyorlar hükümetiyle, patronuyla...

(bkz: ali babacan/#11572316)
bu başlıktaki 38 giriyi daha gör