sendika

3 /
paleface paleface
türkiye'deki toplam üye sayısı, toplam çalışanlar içinde %8,8'e tekabül eden örgüt.

bu oran, oecd ülkeleri içerisindeki en düşük orandır.

ayrıca ali babacan amcamız sendikalaşmaya da enteresan şekilde şahsi kanımca farkında olmadan vurgu yapmıştır dünkü kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini anlatırken.

kıdem tazminatını çalışanların sadece %10'unun alabildiğini belirtip eklemiş;

"yüzde 10'luk kesim aynı zamanda sendikalarımızın daha aktif olduğu bir kesim."

sendikalaşmanın önüne işte bu yüzden geçmeye çalışıyorlar hükümetiyle, patronuyla...

(bkz: ali babacan/#11572316)
adagio adagio
çalıştığım yerde bugün sendikal faaliyet gösteriyor diye 5 kişiyi işten çıkarttılar.
bu demekki tazminat alıp çıkmak istediğimiz zaman yalandan'da olsa sendikal faaliyet göstermek yeterli.
sendikanın işe yaradığı tek yer bu olur herhalde.
ferfecr ferfecr
tanımadığınız bilmediğiniz kurucu ve üyelerini yapılan maaş kesintisi ile zengin ettiğiniz bağış toplamanın örgütlenmiş hali ...

hele bir de ideolojisi varsa değmeyin keyfine ... konserlere gelirler ama ilk 10 dakika bağırıp orayı terk ederler ... eylem yaparlar ama ortalama 30 dakika. peki üyenin yani çalışanın eline geçen ?

eğer müdahale varsa biber gazı ve cop.
eğer müdahale yok polis varsa fişleme.
eğer hiçkimse yoksa tamamdır sendika başarılı.
acarabi acarabi
ülkemizde kağıt üzerinde varlığını sürdüren ve pratikte üyelerini sömürmekten başka bir işlevi olmayan çalışanları kertme kurumu.
3 /