senle veya sensiz

fani fani
direc t'in rus kozmonotları albümünün dördüncü parçasıdır;

"günler geceye dönüverse
biz şişeye doluversek
dostlar şişeden içiverse
birden sarhoş oluversek

sözler notaya değiverse
zaman hayale geçiverse
saat bire gelince
ben birden gidiversem

senle veya sensiz, oh-hoo..
senle veya sensiz..

güneş sahile doğuverse
sarhoş sulara dalıversek
ıslak teninde yüzüversem
zaman hızla duruverse

senle veya sensiz, oh-hoo..
senle veya sensiz.."