serbest çağrışım

stocky2001 stocky2001
başlıkların altını konu ile ilgisiz hedelerle doldurma yöntemi. ama netekim sözlüğün hızla büyümesine sebep oluyor. desteklenesi hede
bu başlıktaki 53 giriyi daha gör