şerh

chaconne chaconne
1 . açma, ayırma.
2 . (bir anlatım veya kitabı) açıklama, yorumlama.
3 . bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap.
4 . mecaz--> açık ve ayrıntılı anlatma. *
chrystal chrystal
kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe yazılması,tescil edilmesidir. örneğin bir konuta aile şerhi konulabilir. böylece o konut evli çiftin ikisinin de rızası olmadan satılamaz, ipotek ettirilemez, devredilemz.
toplagelabitoplagel toplagelabitoplagel
şerh, taşınmazlardaki başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla tapu kütüğüne işlenmesidir.
şerh kavramı özellikle kira sözleşmelerinde çokça görülür. kiracı ve kiralayan arasındaki kira sözleşmesi tapuya şerh edilebilir ve bu sayede kiracı bu kira durumunu herkese karşı ileri sürebilir duruma geçer. şerh kavramı kendi içinde üçe ayrılır:

- şahsi hakların şerhi; kanunun açıkça belirttiği şahsi haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. bunlara örnek; taşınmaz satım vaadi, önalım, geri alım, kira sözleşmesi gibi durumlardır. şahsi hak tapu kütüğüne şerhle aynî hak niteliği kazanmaz. sadece sonraki kişilere karşı ileri sürülebilir. süreye bağlı olması durumunda sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona erer.

- malikin tasarruf yetkisini sınırlayıcı şerhler; bir kısmı medeni kanun bir kısmı da özel kanunlardadır. m.k.'da bütün tasarrufî işlemlerde kullanılır. mk dışında ise malik tasarrufî işlemlerde bulunamaz. tapu kütüğü kilitlidir.

-geçici şerh; ilk durumda, ayni hakları sicil dışı kazananları ya da gerçek sahibi olmakla birlikte yanlışlıkla başkalarının adına yazılanları ve sicilde hiç gözükmeyenleri korur. ikinci durum ise, eksik vesikaları sonradan tamamlamasına izin verilenlerin tescil işlemlerin geçici şerhi durumudur.