sermaye birikimi

gereksiz diploma gereksiz diploma
büyüme ve kalkınma için vazgeçilmez unsurdur bu birikimi yurtiçinde sağlamak adına sermaye sahiplerine bazı ayrıcalıklar tanımlanabilir bu ayrıcalıklar vergi indirimi olabileceği gibi ilgili sektör ve alanlar için teşvik programları da olabilir.