sevilen şiirin en vurucu cümlesi

50 /
güse güse
"senin aşkın duydu canım terkini urdum cihanın
hergiz bilinmez mekânın seni nerde arayayın

her dem söylenir haberin hergiz bulunmaz eserin
götür yüzünden perdeyi didârına göyüneyin

ilm-i hikmet okuyanlar aşktan ferâgattır bunlar
mansûr oldum asın beni her dillerde söyleneyin

yunus emre'min bu sözü cana doldu âvâzesi
kördür münkirlerin gözü ben nicesi göstereyin"

yunus emre
güse güse
"yağan kardaki tekrar,
incecikten yağan karda,
lapa lapa yağan karda, buram buram yağan karda,
esen tipide savrularak
ve yolumu kesen kardaki tekrar.
*
yürümek iyiye, haklıya, doğruya
dövüşmek yolunda iyinin, haklının, doğrunun
zaptetmek iyiyi, haklıyı, doğruyu.

sessiz gözyaşın ve gülümsemen, gülüm.
hıçkırıkların ve kahkahan, gülüm,
pırıl pırıl beyaz dişli kahkahanın tekrarı.
*
tekrardaki mucize gülüm,
tekrarın tekrarsızlığı…"

nazım hikmet ran, sebastian bah'ın 1 numaralı dominör konçertosu, 23 şubat 1958, varşova
güse güse
"'—o âteş ki kalbimin içindedir
tutuşmuştur
günden güne artıyor.
dövülmüş demir olsa dayanmaz buna
eriyecek yüreğim…
ben gayrı zuhur ve huruç edeceğim!
toprak adamları toprağı fethe gideceğiz.
ve kuvveti ilmi, sırrı tevhidi gerçeklendirip
biz milletlerin ve mezheplerin kanunlarını
iptâl edeceğiz…'"

nazım hikmet ran, benerci kendini niçin öldürdü?, 3.
50 /